Schriftlezingen: Jeremia 31:7-9  en Marcus 10:46-52

Van de 52 hoofdstukken lezen wij drie verzen. Als kerkganger moet je niet verwachten veel over de context, over de intriges, de aanleiding of de afloop van deze drie verzen te weten te komen. Met deze paar verzen moeten we het doen. Uit de eerbiedshoofdletter: H bij ‘heer’ weten we dat hier God spreekt. De Hebreeuwse tekst is eenduidiger en schrijft hier de godsnaam: JHWH – die wij met ‘Heer’ weergeven. Geen alledaagse heer dus, ook al hoor je het verschil niet.
De Heer spreekt reddende, troostrijke woorden en kondigt de vreugdevolle hereniging van Israël en Juda naar eigen land aan. Stromend water, leven in overvloed en de loper is als het ware al voor hen uitgerold. Dit is de andere kant van Jeremia: Hij kan meer dan jeremiëren.

De blinde in Marcus 8:22 vv ziet niet in één klap, maar slechts geleidelijk. Deze geleidelijkheid lijkt symbolisch voor het proces om tot geloof, tot inzicht te komen. Jezus ‘onderwijst zijn leerlingen (zie Marcus 9:31 en 10:1 met het woord: didaskein waar didactisch vandaan komt) en dat culmineert in de ontmoeting met de blinde Bartimeüs (10:46 vv) die hem tenslotte “volgde op zijn weg” (vers 52), die gegrepen werd door Jezus’ weg; die de weg van Jezus – zijn weg (vers 52) tot de zijne maakte. En daarmee krijgt zijn vraag: “Rabboeni, dat ik zien mag” een betekenis die niet zozeer zijn fysieke ziekte, zijn oogziekte, maar die hem als persoon aangaat. Hij zat langs de weg, nu volgt hij Hem op Zijn weg en kan zeggen: “Nu zie ik ‘t”. Zo is de weg van een leerling.

De blinde Bartimeüs als prototype van de mens die tot inzicht komt en hem op zijn weg volgt. Hij spreekt Jezus aan met ‘rabboeni’, niet met wonderdoener of geneesheer. Jezus blijft staan – de aandacht die daaruit spreekt is veelzeggend. En “je vertrouwen is je redding” zou ik liever vertalen met: “Jij gelooft erin, dat is je redding”. Met ‘je gelooft erin’ voel je met eigen ogen dat de bijbel een geloofsboek is. Dat ze geen verslag wil doen over vroeger, geen journalistiek maar dat ze Gelezen wil worden om te Leven.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.