Ken je de fabel van La Fontaine van de leeuw en de ezel? Staat misschien in je boekenkast – is iets te lang om hier af te drukken. Maar mooi de tegenstelling tussen des leeuws en des schaaps. Zijn allebei dieren, maar daar houdt de gelijkenis op. Het is ook wel mooi te zien dat Matteüs niet spreekt van ‘de ander’. Niet “als de ander tegen jou gezondigd heeft” maar “als je broeder verkeerd doet”. Dat is een bijzondere manier van naar elkaar kijken.

Hans van Munster, De mystiek van Franciscus, blz. 50. Ik geef een wat verknipt citaat: “er mag nooit een broeder zijn…die zonder uw barmhartigheid moet weggaan terwijl hij barmhartigheid vraagt…En als hij daarna duizend keer onder uw ogen zou zondigen, zult ge hem nog meer liefhebben dan mij…en steeds zult ge voor zulke mensen barmhartig zijn.

Laat ons de kinderen de aardbol geven, minstens voor één dag
Dat zij daarmee kunnen spelen als met een kleurige ballon
Spelen en zingen tussen de sterren
Laat ons de kinderen de aardbol geven
Zoals een ronde appel of een warm brood
Dat ze genoeg zullen krijgen, minstens voor een dag.
Laat ons de kinderen de aardbol geven,
Zodat die, minstens voor een dag, weet, wat vriendschap is.
Later zullen zij ons de wereld uit handen nemen
Om onsterfelijke bomen daarop te planten
(Nazim Hikmet 1902-1962)

Graag nodig ik u uit voor een bijzonder evenement in Hoofddorp op 16 september aanstaande. Pater Bernard van Klaarwater (1896-1943), Titus Brandsma en majoor Bosshardt staan centraal in het symposium ”Waarom zouden we bang zijn?” Hoofdvraag: hoe kunnen wij naar het voorbeeld van Bernard van Klaarwater en anderen, groepen van verschillende komaf en religies met elkaar verbinden? Haat maakte plaats voor de liefde tot God en mens. Zouden geloofshelden ons kunnen inspireren tot meer verbondenheid?’’

En uit het Duitse Christ in der Gegenwart. Vijftig jaar terug stierf Tolkien. Hij was een conservatieve katholiek en stond niet achter de besluiten van het Tweede Vaticaanse Concilie. Hij stoorde zich eraan dat er Engels in plaats van Latijn in de liturgie gebruikt werd. Zijn kleinzoon schreef: “Mijn opa was het er niet mee eens. En alle zinnen die het kerkvolk in het Engels antwoordde, zei hij keihard in het Latijn. Ik vond dat niet prettig maar daar stoorde opa zich niet aan. Hij deed gewoon wat, volgens hem, zo hoorde. Voor hem waren de vernieuwingen – bijv. de switch naar ’t Engels-, meer breuk dan vernieuwing.”

Hoever te gaan en of……
Ik trok een streep
tot hier
nooit ga ik verder dan tot hier.
Toen ik verder ging
trok ik een nieuwe streep,
en nog een streep.
De zon scheen
en overal zag ik mensen,
haastig en ernstig
en iedereen trok een streep,
iedereen ging verder.
(Toon Tellegen)

Pater Jan van Kilsdonk: Schuldige mensen zijn nooit te bekeren door ze te beschuldigen. Alleen door ze te eerbiedigen. Nooit is iemand zijn schuld te boven gekomen als hij werd beschuldigd. Het concilie van Nicea bepaalde dat de bisschoppen ieder jaar met geëxcommuniceerden moesten praten over mogelijke verzoening.

Dit is de tijd.
Dit is de tijd. Je mag 7x raden.
zeven maal zeventig keer heb je tijd
om gissend en missend, door schade en schande
wijs, te ontkomen aan de kwade
droom van de wenteltrap eeuwigheid.

Dit is de tijd, de tijd om te zorgen
zorgende staan met je rug naar het vuur.
bloot aan de dood, in het leven geborgen,
lezen de schaduwen van morgen
slepender -, spelenderwijs op de muur.

Dit is de tijd. God zelf staat zonder
zich te verroeren andersom.
Dit is de tijd. Er gebeurt geen wonder,

Maar Hij telt langzaam van één tot honderd.
Tot honderdtien…en dan: “Ik kom.”
(Jan Wit)

GEDULD
Jij bent één keer met roken gestopt. Ik wel veertig keer
En hoe is het met ‘vergeven’?

De Zuid Afrikaan schrijft:
Wens dit weg. As dit nie help nie, vloek dit weg.
Nog geen sukses? Skiet dit dan weg.
Als dit nog daar is, maak jou oë toe.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.