Een oude moeder kijkt met haar zoon naar een film van Oiurandello. En zegt: “Als je naar de wereld kijkt door de ogen van wie lijden, is de wereld niet mooi, maar wel heilig . De Geest is in de buurt om over de chaos op te gaan.

Prof. Rik Torfs: De enige die je nooit moet afschieten is de zondebok. Dan word je namelijk verantwoordelijk voor je eigen falen. Dan heb je niemand meer aan wie je je mislukkingen kunt toeschrijven.

De sociale context voor deze parabel hangt natuurlijk samen met al of niet: grootgrondbezit, kapitaalkrachtig, slavernij. Matteüs vraagt ook herhaaldelijk aandacht voor de natuur: 18,23-35; 24,43-51; 25,1-13 en 14-30.

Aansluitend bij paus Franciscus’ Laudato si, zegt de Franse president: “We doden de planeet. We moeten het onder ogen zien: er is geen planeet B”.

De hervorming van de kerk moet viel dieper gaan dan een hervorming van het instituut. Een vernieuwde christelijke spiritualiteit kan een belangrijke bijdrage leveren voor de spirituele cultuur van de hele mensheid (Christ in der Gegenwart 39/2023.)

Voor de Joodse mensen was het afgelopen zondag Jom Kippur, Grote verzoendag.
In de tien dagen voor Jom Kippur vraagt men elkaar vergeving voor alles waar je elkaar in het afgelopen jaar mee gekwetst hebt. Ook schoolkinderen geven veelal een briefje aan elkaar door: “Sorry, dat ik toen zo stom deed”. Overdag denkt men na over de vraag hoe je zelf een beter mens kunt  worden. Veel gebeden worden hardop gezegd, luid, samen door alle mensen in de synagoge. In hun gebeden vragen zij God om vergeving. ( “Onze” biecht stamt hier natuurlijk vanaf. Maar wij betrekken er niet het ‘volk Gods’ bij! Wij kennen het individualistisch.)

Jezus was een Jood, in hart en ziel. Hij leeft volgens en vanuit de Thora. Grote moeite had hij met een wettische beleving van de Thora. Daar botste hij voortdurend met Schriftgeleerden en Farizeeën. Zelf leefde hij vanuit de Thor, zie bijv. Matteüs 22,16 of Lucas 18,18 . Hier past ons christenen een Jom Kippur. Wij hebben de bijbel vaak en eeuwenlang vanuit een tegenstelling: joden vs christenen gelezen. Denk aan de kruistochten (Dieu le veut!), aan de vernietiging van het volk door het nazisme. Het is te veel om hier uit te werken.

Judith Herzberg, Jodin, schreef:
Er is nog zomer en genoeg
Wat zou het loodzwaar
Tillen zijn wat een gezwoeg
Als iedereen niet iedereen
Terwille was als iedereen
Niet iedereen op handen droeg.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.