Schriftlezingen: Jesaja 35,1-6a.10 en Matteüs 11,2-11

Mooi hoe de Schriftlezingen uit Jesaja ons stap voor stap naar Kerstmis, naar de geboorte van de Immanuel leiden:
1e Advent: “Kom laat ons wandelen het licht van de Heer” (Jes. 2)
2e Advent: “een twijg ontspruit aan de stronk van Isai “(Jes. 11)
3e Advent: “Houd moed, wees niet bang hier is uw God”( Jes. 35)
4e Advent: “de jonge vrouw is zwanger en zal een zoon baren” (Jes.7)
Het gaat van 1) de oproep: “Kom, laat ons wandelen”, over 2) de dooie stronk – nee, toch niet, kijk een twijgje! naar 3) “Hier is uw God , Hij komt u redden”, naar 4) de jonge vrouw zal een zoon baren.
Mooie liturgische opbouw naar de komst van de Immanuel, naar ‘God met ons’.

Jesaja ziet (visioen!) dat Jeruzalem,“mijn volk” zegt de Heer, NIET op de paden des Heren wandelt. Hij ziet GEEN teken van leven, ze verliezen WEL de moed … (zie Jes. 1,2vv). Om in de kerstsfeer te blijven: “Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester; maar Israël weet van niets, mijn volk heeft geen begrip.” (Jes. 1,3). De vier Jesajalezingen van de advent zijn tegen deze achtergrond te verstaan. Tegen deze achtergrond verkondigt Jesaja zijn geloof: En toch!!!! Een twijgje! Er zit dus toch leven in. Nieuw leven van Immanuel=God met ons. “En toch” is de Godsnaam.

Johannes de Doper verkondigt “Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden” (Mt. 3,2) en kleedt en eet zich ernaar. En toen hij opgepakt was, pakte Jezus de draad op (Mt. 4,12): “Bekeer u, want…” (Mt. 4,17) en zet met dezelfde woorden de boodschap van Johannes door.  Intrigerend vind ik het woordje ‘want’. De komst van het koninkrijk hangt niet af van bekering; dat Koninkrijk is er gewoon, is binnen handbereik. Bekeer je dus, niet alleen innerlijk, niet alleen voor je eigen hachie. Maak een 100% ommekeer, een andere mind-set, een omwenteling van je leven: ‘metanoia’ in het Grieks. Word ‘burger’, inwoner van ‘het koninkrijk der hemelen’.

Henk Bloem, pastor

Voor de blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.