Schriftlezingen: Exodus 3:1-8a,13-15 en Lucas 13:1-9

Mozes als herder van de kudde, een betere vooropleiding om het volk Gods te leiden, is er niet; ‘herder’, niet baas of koning. David begint als herdertje (1 Samuel 16:11) en Jezus wordt tussen herders geboren. Hij verklaart zelf: “Ik ben de goede herder”, met klemtoon op de goede. De titel ‘herder’, is nog geen garantie dat je een echte herder bent!
Mozes ziet vuur opvlammen, ’t brandt maar ‘t verbrandt niet. Een dubbelheid die het mogelijk maakt over GOD te spreken. Hij is er, maar ook niet. God wordt dikwijls met vuur geassocieerd; denk aan ‘tongen als van vuur’ en Exodus 24:17. De ‘engel van de Heer’, de verbinding tussen hemel en aarde, verschijnt in een vuur zonder te verbranden. Het vuur, de heilige grond, alles wijst erop: God is hier. Maar niet ‘kijk-grijp’, niet zo dat je erover struikelt.
Mozes bedekt zijn gezicht, durft God niet aan te zien: “Hoe zal ik dit licht verdragen en niet verschroeien?” Onder het kopje God zien en sterven, staan verwijzingen naar Bijbelteksten die zeggen dat je niet TE amicaal mag doen; Hij is je buurman niet! Maar een mens kan ’t niet verdragen (Exod 19:21) om God te zien. Het onderscheid is te groot. God kan niet ‘vastgelegd’ worden zoals wij iemand op een foto vastleggen. Hij mag dan niet zichtbaar zijn, hij is wel betrokken en weet van het lijden van zijn volk. Dat heeft hij 1) Gezien, 2) gehoord 3) Hij kent het 4) ik daal af…om te bevrijden. Mooi, zoals dat er staat.

In de evangelielezing vertelt de tam-tam hoe Pilatus een aantal Galileeërs lik op stuk heeft gegeven en Jezus haakt daarop in om het belang van bekering te onderstrepen. Het houdt een totale ommekeer in denken en doen in. Want – hoor ik Jezus op de achtergrond – zo komen we er nooit!! ‘t Mikt op een leven met een andere output! ‘Vruchten’ heet dat in parabeltaal. Een leven dat vrucht voortbrengt, zinvol is, bijdraagt aan de samenleving.

De tam-tam. Luisteren naar stemmen binnen het volk, binnen het volk van God onderweg; geen stem doodzwijgen, alle stemmen horen. Dat is samen-op-weg, met een hedendaags modewoord: synodaal.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.