Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
Particulier initiatief helpt Nederland sneller vooruit. (Trouw 29 nov 2021). Als duurzaam beleid hapert, worden we cynisch. Een pleidooi om daarom meer ruimte te laten voor burgerinitiatieven die wel aan de weg timmeren.

Relevantie
Nederland is van oudsher een land van particuliere initiatieven. Hieruit zijn waterschappen, waterleidingbedrijven, vuilophaaldiensten, spoorwegen etc. voortgekomen. Zodra een initiatief in een brede maatschappelijke behoefte bleek te voorzien, trokken overheden het naar zich toe.

Verandering begint vaak onderop. Dat zien we ook bij de transitie naar een duurzamere samenleving. De echte actie zit vooral bij burgerinitiatieven, die daarmee bijdragen aan ecologische en sociale duurzaamheid. Zij krijgen echter vaak te maken met belemmerende bureaucratie die verduurzaming remt.

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus (Geprezen zijt Gij)
Op sommige plaatsen worden coöperaties voor de exploitatie van hernieuwbare energie opgericht die zowel lokaal produceren als ook de verkoop van de overtollige productie mogelijk maken. Dit eenvoudige voorbeeld wijst erop dat, terwijl de bestaande wereldorde niet in staat blijkt verantwoordelijkheid te nemen, de lokale instantie het verschil kan maken (LS 179).

Voorbede
Goede God, we bidden voor alle mensen die zich inzetten voor burgerinitiatieven, dat ze uw geestkracht mogen ervaren om vol te houden, ook als het tegenzit. Laten zij gehoor vinden bij ons die geloven. Wij bidden ook voor de beleidsmakers, dat zij openstaan voor alle mogelijkheden die zich aandienen, om samen verder de weg van duurzaamheid te gaan.