Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Actualiteit De stad beschermt zich tegen nat en heet (Dagblad Trouw van 6 april 2022)

Versteende steden zijn de dupe van extremere weersomstandigheden door klimaatverandering. Het  gaat meer regenen en het wordt heter. Hoe zorg je dat de stad/dorp koel genoeg blijft en dat inwoners droge voeten houden? Amsterdam bereidt zich voor. Doel is de stad water- en hittebestendig te maken, oftewel: klimaatadaptief.

Relevantie
Het regent steeds intenser, de periodes van droogte worden langer en in stedelijk gebied komen er steeds meer hitte-eilanden. Dat sommige straten binnen de kortste keren overstromen komt doordat veel steden erg versteend zijn. Het regenwater in versteende steden kan nauwelijks de grond infiltreren. Dat heeft op verschillende manieren invloed op de leefbaarheid van de stad. Hoosbuien kunnen zorgen voor wateroverlast, droogte voor het uitdrogen van vegetatie en hitte eilanden voor oncomfortabele temperaturen die kunnen resulteren in lichamelijke klachten. Klimaatverandering maakt het noodzakelijk om de verstening aan te pakken. De natuur zelf kan helpen. In Amsterdam, maar ook in andere steden worden zogenoemde wadi’s (water afvoer door infiltratie) aangelegd. Groenstroken (oases) met een regenwaterstelsel in combinatie met een goede regulering van het grondwaterstelsel.  De regenwormen in die groenstroken doen de rest. Zij maken miniregenpijpjes en dat levert een enorme infiltratiecapaciteit op.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí (Wees geprezen – over de zorg van het gemeenschappelijk huis)
De talenten en de betrokkenheid van iedereen is noodzakelijk om de schade te herstellen die het menselijk misbruik aan Gods schepping heeft aangebracht. Als Gods instrumenten kunnen we allen samenwerken aan de zorg voor de schepping, ieder met zijn eigen cultuur, ervaring, initiatieven en mogelijkheden. (LS nr. 14 Vlaamse vertaling)

Voorbede

Kom, Geest van God, over allen die zich inspannen om de extreme gevolgen van de klimaatverandering in steden en dorpen tegen te gaan. Dat ze niet ontmoedigd raken en voldoening vinden in hun inzet. Laat ons bidden.