Schriftlezingen: Micha 5:1-4a, Hebreeën 10:5-10 en Lucas 1:39-45

De naam Micha drukt verwondering uit. “Wie is als God?” Gods belofte betreft de kleinste onbeduidendste geslachten van Juda. Die zullen een heerser voortbrengen. Ongehoord! Men had er niet meer aan gedacht, zolang is het terug. De geboorte van dit kind verandert alles: Hij zal heersen als een herder. Hoeden zal hij, veiligheid brengen, man van vrede zijn. Gods belofte doet leven. Bethlehem, geen regeringsstad of ommuurde beveiligde stad; ‘Huis van Brood’ genaamd, geen machtscentrum, maar gezien de naam wel een plek waar je weer krachten op doet. Het kind sluit aan bij de oude Davidische wortelen – is onverwacht en suggereert dat ‘t ‘made in heaven’ is. Zijn komst doet het land opleven: Messiaanse toekomst!

Lucas, kent de oudtestamentische verhalen van vrouwen die geen kinderen (konden) krijgen. Wanneer er toch een komt, moet ’t wel meer dan ‘gewoon’, moet het wel ‘made in heaven’ zijn. Maria gaat het huis van Zacharias (= God gedenkt) binnen. Het kind in Elisabeths schoot geeft teken van herkenning en vervuld van Heilige Geest (géén lidwoord!) ‘erkent’ hij in Maria ‘de moeder van mijn Heer’.
Elisabeth deed Lucas mogelijk denken aan de overbrenging van de Ark van het Verbond in 2 Samuel 6 . Daar een ark, die de stenen tafels van het verbond bevat en naar Jeruzalem moet. Hier Jezus die naar het huis van mijn Vader in Jeruzalem moet en Maria als de nieuwe Ark die Jezus bevat. De Marialitanie kent ook de titel: Ark van het Verbond!
Wij bidden: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Het Hebreeuws kan ook betekenen: Gij zijt   de meest gezegende vrouw. De méést gezegende, omdat zij de Ark van het Nieuwe Verbond is! (met dank aan Marcel Sarot).

Henk Bloem, pastor

Voor de blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.