Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding/actualiteit
Krantenartikel over een discussie over direct scheiden van jongvee en moederkoe.
Bijna altijd worden kalfjes na hun geboorte weggehaald bij de koe en groeien ze op zonder moeder. Boer Oosterhof is blij dat zijn melk nu als ‘kalverliefde’ in  de schappen ligt en dat er discussie  ontstaat. ‘’Niet alles is in geld uit te drukken.” De kern van een intensief bedrijf is, dat je als ondernemer alle omstandigheden zo goed mogelijk controleert. Een ander argument is het uitsluiten van ziektes, want de moederkoe zou het kalf wel eens kunnenbesmetten met salmonellose of para-tbc. Boer Oosterhof ziet dit als excuses, want hij ziet snel genoeg of een kalf te weinig drinkt en voor ziektes is hij niet bang, omdat een kalf dat drinkt bij de moeder antistoffen binnenkrijgt. Er is een convenant waarin wordt geëist dat de veehouderij soorteigen gedrag niet langer beperkt. Boer Oosterhof vindt dan ook dat als runderen hun soorteigen gedrag niet kunnen vertonen, dit een tekort is aan welzijn. En ook belangrijk is het feit, dat het de boer veel arbeidsvreugde oplevert.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’
De bisschoppen van Brazilië hebben benadrukt dat, behalve dat heel de natuur een manifestatie van God is, zij de plaats is van zijn tegenwoordigheid. In ieder schepsel woont zijn levendmakende Geest, die ons oproept tot een relatie met Hem. De ontdekking van deze tegenwoordigheid stimuleert in ons de ontwikkeling van de “ecologische deugden” (LS88)

Voorbede

Bidden wij voor mensen, die ondanks alles, rekening houden met het welzijn van de schepping en daaruit arbeidsvreugde halen en niet gaan voor het grote geld.