Door Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, St. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding Krantenartikel NRC 11 februari 2022
“Woestijnbewoners beseffen veel beter de onherstelbare schade van roofbouw en hebzucht.”  Ibrahim al Koni – schrijver. Voor hoogmoed is geen plaats in de woestijn, ze leerden dat je overal op voorbereid moet zijn. Een niet goed doordachte beslissing kan het verschil betekenen tussen leven en dood.

Relevantie
In de westerse wereld bestaat de indruk dat je de natuur naar je hand kunt zetten. In de Sahara is het andersom. Daar leren de mensen zich aan te passen aan de grillen van de woestijn. De woestijn levert daardoor een beter type mens op dan andere landschappen. De woestijn creëert  harmonie tussen mens en natuur.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Wees geprezen – over de zorg van het gemeenschappelijk huis)
Het bewustzijn van de ernst van de culturele en ecologische crisis moet worden vertaald in nieuw gedrag. Velen weten dat de huidige vooruitgang en het ophopen van goederen of genoegens niet voldoende zijn om zin en vreugde te geven aan het menselijk hart, maar zij voelen zich niet in staat af te zien van wat de markt hen biedt. (LS 209 Vlaamse vertaling)

Voorbede

Bidden wij voor onszelf, dat we de natuur niet naar onze hand zetten. Laten wij een voorbeeld nemen aan woestijnbewoners die leven in grote nederigheid en zonder hoogmoed en genoeg hebben aan wat de natuur hen biedt. Laat ons bidden.