Schriftlezingen: Job 7,1-4,6-7 ; 1 Kor  9.16-19.22-23 en Mc 1.29-39

Job ziet alleen de negatieve punten in Elifaz’ verhaal: de donkere kant van zijn huidige bestaan. Hij ziet al die moeilijke kanten als “Gods verschrikkingen” (6, 4). Hij voelt het leven onder zich wegglijden en ziet de toekomst maar somber in: “Mijn dagen ….lopen af, zonder hoop ..ik zal geen geluk meer zien”. Vooral die woorden “zonder hoop” blokkeren elke positieve gedachte! Als tegenwicht tegen deze down-stemming zou je de inleiding op het boek Job vers 1.1-6 moeten lezen.

Paulus’ brief is aan de Korintiërs, die waarschijnlijk door Paulus’ verkondiging voor het eerst van het evangelie gehoord hebben. Paulus benadrukt nog eens dat hij niet ten bate van zichzelf, van eigen interesses werkt en verkondigt, maar alleen en ten dienste van het evangelie verkondigt om zoveel mogelijk mensen voor Christus te winnen. Daarvoor leeft hij en hij hoopt ook zelf aan dat evangelie deel te krijgen.

De evangelielezing: We volgen Jezus een dag lang op de voet:
-uit de synagoge gaat Jezus met de zijnen naar het huis van Simon en Andreas. Richt daar schoonmamma weer op: ze doet weer haar taak als vrouw: tafeltje-dekje.
-’s avonds geneest hij vele zieken en drijft demonen uit. Maar die mogen niets zeggen: weten wie hij is.
-vroeg in de nacht gaat hij op een eenzame plek bidden. Dat mag niet.. van Simon c.s.: “ Iedereen zoekt u”
Jezus ziet het als sein om ook elders te prediken: dat is mijn taak. Met name naar de synagogen, waar hij ook ‘boze geesten’ uitdrijft. Zijn dat geesten die haaks staan op Jezus’ zending? Jezus maakt heel wat is gebroken,,, Is dat wat boze geesten doen? Kapot maken, breken.

Emeritus-pastor Henk Bloem

Lees de blogs van de week voor meer verdieping bij de zondagslezing