4 februari 2018
Schriftlezingen: Job 7.1-4.6-7; Marcus 1.29-39

Leven is geen pretje! Job ervaart het aan den lijve. Het is zwoegen, dag en nacht werken, fluiten naar je geld en voor je het weet is het over en uit. Aan een pensioen, een welverdiende oude dag durft hij niet eens te denken. Eén grote klacht is het van Job tegen zijn ‘vriend’ Elifaz, de brave borst, die een vrome preek tegen Job houdt dat God wel zijn redenen zal hebben om hem zo aan te pakken. En dan klaagt Job: ‘De groeten met je erbij neerleggen en aanvaarden. Ik heb alle reden om te klagen! Het leven is om te klagen zo beroerd en oneerlijk.’

Voor hoeveel mensen in onze wereld zou Job spreken? Wonderlijk misschien dat Job het bijltje, zijn geloof er niet bij neergooit of verliest. Hij blijft in gesprek – in gesprek met zijn vrienden, met hun en zijn eigen beeld van God. Het woord ‘religie’ wordt meestal afgeleid van ‘religare’ = verbinden. Maar de oude Cicero schreef al dat het afstamt van ‘relegere’ = zoeken om opnieuw een betekenis te geven. En dat kun je zeker van Job zeggen.

Jezus laat Petrus’ schoonmoeder opstaan van haar ziekbed. ‘Opstaan’ dat klinkt als een verrijzenis. Staat het daarom bijna programmatisch aan het begin van het evangelie: Jezus heeft aandacht voor zieke mensen, voor een vrouw, maakt de hele samenleving weer gezond, beter! Maar…. ‘hij liet niet toe dat de boze geesten van hem spraken, omdat ze hem kenden.’ Wat is dat voor zinnetje? Of bedoelt dat te zeggen: Zijn naam: “Messias” of “Christus” moet niet te vroeg klinken – dat geeft alleen maar misverstanden (zoals ook bij Petrus in Mc 8.33).

ʼs Morgens vroeg gaat hij in zijn eentje bidden. Dat karakteriseert hem: de relatie, levendige band met God, zijn Vader, erbij. Het gaat niet om Hem. Het gaat om het Rijk Gods. Dat iedereen hem zoekt, is logisch. Hij is een hype. Want lichamelijke genezing, weer ‘de oude worden’, daar gaat het toch om? Maar blijkbaar niet bij Hem want Hij zegt: ‘Laten we verder gaan naar andere dorpen, ook daar verkondigen, want daarvoor ben ik gekomen.’ Zijn eigenlijke zending is: Ook elders verkondigen! De inhoud van de verkondiging horen we hier niet, maar daar zal het bidden niet vreemd aan zijn. En het vervolg van het evangelie zal dit ook invullen. Nu moet Hij  verder.

Henk Bloem, pr.