Ton van Leur, H. Catharinakerk Woudenberg

Actualiteit/aanleiding:
De klimaattop COP28 en de toespraak van paus Franciscus op 2 december 2023
De toekomst is niet fossiel. Omschakeling naar duurzame energie is de enige weg. Dat is de afspraak die de gezamenlijke landen hebben gemaakt. De vraag blijft wel of de maximale 1,5 graad opwarming nog wel realistisch is, maar er is een wil om “weg te bewegen” van fossiele brandstoffen. Samenwerking tussen de landen en solidariteit zijn nodig om de opwarming van de aarde aan te pakken. (Commentaar Trouw 14 december). Paus Franciscus liet op de top zijn toespraak voorlezen door een kardinaal. In zijn toespraak riep de paus, kort samengevat, de wereldleiders op om op de klimaattop in Dubai een doorbraak te forceren, “want het klimaat slaat op hol”. “Laat ons kiezen voor het leven, laat ons kiezen voor de toekomst. Laat ons luisteren naar de noodkreet van de aarde, en luisteren naar de smeekbede van de armen, en laat ons tegemoetkomen aan de hoop en de dromen van onze kinderen”.

Hij riep op om de energietransitie door te zetten en “fossiele brandstoffen te elimineren”. De paus hoopte dat deze top een keerpunt is, eentje die laat zien dat politieke wil kan leiden tot een versnelling van de ecologische transitie.

Uit de Apostolische exhortatie Laudate Deum van paus Franciscus
Nr. 54. Als we vertrouwen hebben in het vermogen van mensen om hun kleine belangen te overstijgen en in grotere termen te denken, kunnen we blijven hopen dat COP28 een beslissende versnelling van de energietransitie mogelijk zal maken, met effectieve toezeggingen die onderworpen zijn aan voortdurend toezicht. Deze Conferentie kan een koerswijziging betekenen, waaruit blijkt dat alles wat sinds 1992 is gedaan in feite serieus en de moeite waard was, anders zal het een grote teleurstelling zijn en het goede dat tot nu toe is bereikt in gevaar brengen.

Voorbede

Bidden wij dat we onze verdeeldheid in de wereld beëindigen en onze krachten tot samenwerking bundelen. Liefdevolle God, laat ons Uw tastbaarheid voelen. Help ons de donkere nachten van oorlogen en milieuverwoesting achter ons te laten en ons om te keren naar een nieuwe wereld.