Door de Werkgroep Duurzaamheid groene Catharinakerk, Woudenberg

Actualiteit/aanleiding: De klimaattop van Glasgow is begonnen
In aanloop naar de klimaattop van wereldleiders in Glasgow presenteerden de VN een kritisch rapport. De VN stellen dat de CO2- uitstoot wereldwijd veel te weinig daalt, ondanks de aangescherpte maatregelen. Lidstaten zouden met betere plannen moeten komen. De aarde warmt op, er zijn overal op aarde gevolgen en de oorzaak is de menselijke uitstoot van broeikasgassen. Deze opwarming wordt steeds sterker zolang we (netto) broeikasgassen blijven uitstoten. Dit resulteert in hittegolven, droogte, extreme neerslag en op zeer lange termijn waarschijnlijk meerdere meters zeespiegelstijging. Om de voorkomen dat de klimaattop mislukt, zullen de wereldleiders met betere plannen moeten komen.

Relevantie
Met de 120 nieuwe plannen die de lidstaten hebben ingediend is het onhaalbaar om de opwarming van de aarde op zijn minst onder de 2 graden te houden, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs (2015). Laat staan om de opwarming te beperken tot de 1,5 graad die nu al is bereikt. (Trouw 27 oktober 2021). Als geen forse maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen drastische te verminderen gaan niet alleen de arme landen het merken, maar ook wij in Europa. Het KNMI waarschuwt nu al in Klimaatsignaal 21 ( 25 oktober 2021) dat de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland groter zijn dan verwacht. Het is van groot belang om samen met andere landen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, want alleen dan zullen we de gevolgen van de klimaatverandering, zoals toenemende hitte, droogte, extreme neerslag en zeespiegelstijging ook voor ons land kunnen beperken.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
De klimaatveranderingen zijn een wereldwijd probleem met ernstige implicaties voor het milieu, de maatschappij, de economie, de distributie en de politiek en vormen een van de belangrijkste uitdagingen van het ogenblik voor de mensheid. De ernstigste effecten zullen waarschijnlijk in de komende decennia neerkomen op de ontwikkelingslanden”.

Voorbede

Goede God, wij bidden voor alle regeringsleiders bij de klimaattop in Glasgow. Schenk hun inspiratie, wijsheid, moed en kracht om goede politieke beslissingen te nemen tot behoud van de aarde, de gehele mensheid en de toekomstige generaties. Laat ons bidden.