Schriftlezingen 1 Sam 26,2,7-9,12-13,22-23 Lucas 6,27-38 (en Ps 102)

1 Sam 26,2,7-9,12-13,22-23. Wat een geknip en geplak! Wat ze niet konden gebruiken, hebben ze weggelaten. Zo kan ik ook een lezing samenstellen! Maar of het dan nog Bijbelse boodschap is? Koning Saul slaapt en zijn rivalen David en Abisai praten gewoon met elkaar, niet bang dat Saul hen ziet, of wakker schrikt. Dat gebeurt ook niet. Het gaat namelijk niet om hen; het gaat erom dat wij het horen, dat wij onder de indruk van Davids grootmoedigheid en rechtschapenheid raken.

Bemint uw vijanden”: dit is het toppunt van Jezus’ opdracht. Bijna niet te geloven. Dit zou alle haat en strijd een halt toeroepen. OK, maar is ‘t realistisch? Je kunt dat misschien tot een select groepje van leerlingen of zo zeggen, maar het wordt door Jezus heel algemeen tot ‘zijn luisteraars’ gezegd; heel breed dus. Dat is ook logisch! Want als je zelfs je vijand bemint, dan zijn er geen grenzen, wordt niemand uitgesloten. Logisch dus ook dat Jezus de vijandsliefde gelijk stelt met de gouden regel: “Zoals gij wilt dat u geschiedt…moet ook gij…” Het criterium is niet: kijken wat de ander doet en dan zal ik daarop reageren, maar kijken wat ik zèlf zou willen en zo de ander benaderen, en zo hopen mee te bouwen aan een wereld waarin niemand meer ongestraft een ander slaat of te kort doet. Mijn handelen wordt dus niet door ’t doen van anderen bepaald, maar dat bepaal ik zelf! Ook bij vijandsliefde wordt mijn eigen vrijheid gewaarborgd; de vrijheid van de kinderen Gods!

Aansluitend bij de passage waarin kardinaal C. Martini pleitte voor stilte, pauzes, momenten van rust, momenten van contemplatie, las ik – weer te laat ! – een beeldende zin die vissers als Petrus zal aanspreken: “Je moet je verstand buiten de golven houden.” Mooi he? De golven dat is de drukte van elke dag, het instant beslissen, het nog gauw eventjes dit of dat. Je moet je verstand buiten de golven houden – dan heb je de meeste kans dat je adequaat handelt en wat vangt. (Diadochus, Bisschop van Photikè, gestorven rond 450).

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.