Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
Het is vandaag de dag van de duurzaamheid.

Relevantie
Heel veel mensen, waaronder veel jongeren, maken zich zorgen om de toekomst. Zal de aarde leefbaar blijven, voor mens, plant en dier? Daarom roepen zij iedereen op om duurzaam te leven, om goed met de aarde en met elkaar om te gaan. Dat dat meer is dan alleen tonnen CO2 tellen blijkt onder andere uit de vele initiatieven opgenomen in de duurzame 100 van Trouw. Die gaan van het tegengaan van afval in de natuur tot het bevorderen van biodiversiteit in de stad. Energie, voedsel, spullen, kleding, mobiliteit, wonen, kunst en bezinning het komt allemaal voorbij. Het gaat om het samen doen, om relaties aan te gaan, om delen en lenen, repareren en hergebruiken. Al die initiatieven samen laten zien dat je inzetten voor duurzaamheid verbondenheid, voldoening en plezier met zich meebrengt en een belofte inhoudt van een toekomst waarin we gelukkig kunnen zijn.

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus (Geprezen zijt Gij)
Op sommige plaatsen worden coöperaties voor de exploitatie van hernieuwbare energie opgericht die lokaal produceren […] Dit eenvoudige voorbeeld wijst erop dat, terwijl de bestaande wereldorde niet in staat blijkt verantwoordelijkheid te nemen, de lokale (of particuliere) instantie het verschil kan maken. Lokaal kunnen immers een grotere verantwoordelijkheid, een sterk gemeenschapsgevoel, een bijzonder vermogen om voor de ander te zorgen, een edelmoedigere creativiteit en een diepe liefde voor de eigen grond ontstaan, evenals de visie aan wat men kinderen en kleinkinderen achterlaat.

Voorbede
Goede God, wij bidden voor alle mensen die zich inzetten voor duurzaamheid. Dat zij de kracht mogen ontvangen om daar onverdroten mee door te gaan en dat velen hun voorbeeld zullen volgen. We bidden dat ook onze kerkgemeenschappen zich actief inzetten voor duurzaamheid en samenwerking zoeken om zo bij te dragen aan uw koninkrijk, waarin planten, dieren en mensen op de hele aarde tot hun recht komen.