logo_psm-groot
website email facebook youtube 
Nieuwsbrief 4 oktober 2023

Bezinning: Franciscus en de wolf van Gubbio

Franciscus en de wolf van Gubbio
Franciscus zegt tegen de mensen:
‘Maar, laten we het ook eens over jullie hebben.
Soms zijn jullie nog erger dan de boze wolf.
Alles willen jullie hebben, en alleen voor jezelf.
Zo doe je anderen tekort.
Leef als broer en zus,
deel alles met elkaar,
dan heb je geen vijanden meer.'
Toen sloten de mensen vriendschap met de wolf en met elkaar.
Er was vrede in het stadje Gubbio.
Bron: www.geloventhuis.nl.
Centraal-nieuws

De Mantel van Sint Maarten -
Herfst, Allerheiligen, Allerzielen

De Mantel van Sint Maarten - Herfst, Allerheiligen, Allerzielen
Een nieuwe Mantel voor herfstige dagen. Met een schets van alle heiligen die met onze parochie verbonden zijn, over verschillende vormen van 'loslaten' en een interview met Marian van Giezen, coördinator van een van de Wijkinloophuizen in Zeist. En natuurlijk ontbreekt het nieuws uit de locaties niet.
Klik op 'lees verder' om De Mantel te kunnen downloaden.

Zing je mee op de Sint Maartendag?

Zing je mee op de Sint Maartendag?
Op zondag 12 november viert de parochie haar Sint Maartendag in de St. Petrus’ bandenkerk in Driebergen-Rijsenburg. Bij de feestelijke eucharistieviering (10.30 uur) gaat het pastoraal team voor. De muzikale ondersteuning zal worden verzorgd door een gelegenheidskoor met daarin koorleden uit al onze geloofsgemeenschappen onder leiding van dirigente Marina Kaldeway. Zing je ook mee?

Inzamelen klein afval breidt zich uit

Inzamelen klein afval breidt zich uit
Het inzamelen van klein afval breidt zich op meerdere terreinen uit. Kurken (echte, géén plastic) kunnen nu ook worden ingeleverd, deze mogen bij de kroonkurken. Kurk kan, bij een juiste verwerking, telkens hergebruikt worden en is daarmee een van de duurzaamste grondstoffen.
Ook buiten onze parochie wordt er klein afval ingezameld: de Damiaanschool in Zeist en de Nicolaasschool in Doorn (lege pennen/stiften) en Health Center Hoenderdaal (kroonkurken) doen inmiddels mee. Mooi toch? Misschien zijn er wel meer 'dwarsverbanden' mogelijk.

Pastoor Karel Donders komt naar de Alphacursus

Pastoor Karel Donders komt naar de Alphacursus
De Alphacursus in Driebergen is van start gegaan. Op de vraag 'Hoe kun je geloven' probeert pastoor Karel Donders op 5 oktober een antwoord te geven. Pastor Johan Rutgers neemt ons op 12 oktober mee in het lezen van de bijbel. Waarom en hoe doe je dat?
We beginnen met een gezamenlijke maaltijd, hét moment om elkaar op een ontspannen manier te leren kennen. (Op de foto rector Patrick Kuipers, hij verzorgde de 1e avond).

Kleuterkerk, zondag 8 oktober

Kleuterkerk, zondag 8 oktober
Op 4 oktober is het dierendag en natuurlijk gaan we het hier op 8 oktober bij Kleuterkerk over hebben. Kom je ook? Je bent welkom vanaf 09.30 uur, we beginnen om 09.45 uur en om 10.30 uur is het weer afgelopen.
Plaats: Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn (links naast de kerk).

Boodschap van Paus Franciscus voor Wereldmissiedag

Boodschap van Paus Franciscus voor Wereldmissiedag
'Brandende harten, voeten op weg' is het thema wat Paus Franciscus heeft gekozen voor de Wereldmissiedag op zondag 22 oktober. Het thema is gebaseerd op het verhaal van de Emmaüsgangers in het Evangelie van Lucas. MISSIO Nederland (pauselijke missiewerken) vraagt dit jaar aandacht en collecteert in deze Missiemaand voor Libanon.

'Muzikale Aanbidding', zondag 21 oktober

'Muzikale Aanbidding', 21 oktober
In Mariamaand oktober gaat priester Koos Smits voor in een viering waarin een ontdekkingsreis met verdieping naar het katholieke geloof een wezenlijk onderdeel is. U bent hierbij van harte uitgenodigd in dit uur - met muziek van Caspar Becx en Annamaria Wesseling, zang en inspirerende teksten - tot rust te komen. Het is mogelijk te biechten en samen en voor elkaar te bidden.
Tijd: 15.00 uur. Plaats: St. Petrus' bandenkerk, Kerkplein 5, Driebergen-Rijsenburg.

Over afscheidsrituelen, donderdag 26 oktober

Over afscheidsrituelen
In paradisum deducant te angeli …
Naar het paradijs mogen engelen jou begeleiden… luiden de beginwoorden van bovenstaand Latijns gezang dat dikwijls gezongen wordt bij het wegdragen van een overledene uit de katholieke kerk. Van oudsher kennen katholieke kerken een aantal rituelen. En steeds meer wordt ingezien dat rituelen op scharniermomenten in het leven, zoals bijvoorbeeld bij een uitvaart, een heilzame functie kunnen hebben. Maar hoe doen we dat?

Mooie ervaring bij boekenclub in Driebergen-Rijsenburg

Mooie ervaring bij boekenclub in Driebergen-Rijsenburg
Leo Fijen was op 20 september jl. in Driebergen-Rijsenburg voor de boekenclub en deed daarvan verslag op zijn Facebookpagina. Hij schreef het volgende: Deze week was ik in Driebergen. Om met tien tot twaalf mensen te bidden in huiselijke kring. Dat doen we om de twee maanden. En elke keer wordt het mooier. Steeds vaker komen er ook mensen bij. Dit keer spraken we over Titus Brandsma.

Hope Tour met Milk and Honey in Doorn

Zondag 1 oktober jl. trapte Milk and Honey de Hope Tour af in Doorn met twintig enthousiaste jongeren die blijdschap en plezier uitstraalden. Centraal thema was ‘licht geheimen’, zoals de doop in de Jordaan en de bruiloft te Kana, allemaal hoopvolle gebeurtenissen in het leven van Jezus en Maria. Na iedere bijbeltekst een inleiding op de bijpassende song.

Gratis i-Padcursus voor alle senioren van Sint Maarten

Gratis i-Padcursus voor alle senioren van Sint Maarten
De seniorenvereniging ASZ en de Gemeente Zeist bieden dit najaar weer een gratis iPadcursus aan voor senioren die niet of nauwelijks bekend zijn met het gebruik van een tablet of computer. U leert omgaan met een iPad (basiskennis) en met het gebruik van het internet. Hiervoor krijgt u een maand een iPad te leen om thuis te kunnen oefenen. U heeft hiervoor thuis een wifimodem met een aansluiting bij een internetprovider nodig.

Buddy to Buddy zoekt jongeren

Buddy to Buddy zoekt jongeren
Buddy to Buddy is sinds 2 jaar actief in de Utrechtse Heuvelrug en heeft hiermee 200 buddy’s elkaars leven laten verrijken. Ze koppelen (jonge) Heuvelruggers, die hier goed en wel gesetteld zijn of zelfs van kinds af aan al wonen, aan nieuwe (jonge) Heuvelruggers met een vluchtelingenachtergrond. Door deze verbinding te maken gaat Buddy to Buddy eenzaamheid onder nieuwkomers tegen en werkt actief aan een gemeente waar iedereen erbij hoort.

Dag van de Gevangene, zondag 8 oktober

Dag van de Gevangene, zondag 8 oktober
Op de Dag van de Gevangene wordt gedacht aan en gebeden voor hen die door gevangen-schap niet in vrijheid leven. In Nederland zitten zo’n 9.000 mannen en vrouwen gedetineerd. Zij hebben anderen beschadigd en ze zijn zelf beschadigd. ‘Als we bidden voor de gevangenen bidden we ook, of misschien juist voor geestelijke vrijheid. Geen verslavingen meer, niet aan middelen en geweld of snel geld. Vrijheid om meer en meer te leren kiezen voor het goede’, zeggen de initiatiefnemers.

In Gods naam

In Gods naam
Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas, acteur en zanger, naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. In een avondvullende voorstelling neemt hij ons mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Verhalen over angst, liefde, hoop en moed. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel onbegrijpelijkste boek ter wereld.

50-jarige Schola Cantorum Maarnensis stopt,
Henk Vullings ontvangt Theresiamedaille

Op 1 oktober jl. heeft de Schola Cantorum Maarnensis na 50 jaar haar laatste muzikale bijdrage verzorgd in een drukbezochte eucharistieviering in Maarn. Henk Vullings is de laatst levende van de oprichters in 1973. Hij is bijna 25 jaar dirigent geweest. Pastor Johan Rutgers heeft hem de Theresiamedaille opgespeld voor zijn grote verdiensten aan de kerkgemeenschap.

Schola Cantorum Maarnensis, een stukje geschiedenis

Schola Cantorum Maarnensis, een stukje geschiedenis
Aan alles komt een eind. De Schola Cantorum Maarnensis heeft op zondag 1 oktober jl. tijdens de eucharistieviering in de St. Theresiakerk in Maarn, voor het laatst een complete gregoriaanse mis gezongen. Een gemiddelde leeftijd van ruim boven de 80 en het daarmee gepaard gaande verlies aan stemkracht nopen de Schola tot stoppen.

Rectificatie: Allerzielenviering in Maarn

In het Herfst, Allerheiligen en Allerzielennummer van De Mantel staat dat de Allerzielenviering op 2 november in Maarn zal worden gehouden in tenten op de RK begraafplaats. Bij nader inzien is het niet verantwoord om met een klein aantal, oudere vrijwilligers het hele gebeuren op te tuigen. Vandaar dat de kruisjes van overleden parochianen kunnen worden opgehaald in een viering in de St. Theresiakerk om 19.00 uur.

Maarnse concerten: Claudia & Friends,
zaterdag 21 oktober

Maarnse concerten: Claudia & Friends, zaterdag 21 oktober
Claudia & Friends, een groep jonge, getalenteerde muzikanten, willen graag de passie voor muziek met het publiek delen. Ze hebben een divers programma samengesteld en gaan door de tijd vanaf 1685 (Bach) tot in de 20e eeuw (Kurt Weill & Sutermeister). Ontdek de tijdloze schoonheid van klassieke muziek tijdens ons betoverende concert.
Zeist

Dag van Ontmoeting

Dag van Ontmoeting
Op de Dag van Ontmoeting, donderdag 5 oktober, wordt u tussen 9.00 en 9.30 uur van harte welkom geheten met een kopje koffie/thee en iets lekkers. De Eucharistieviering, waarin ook de ziekenzalving kan worden ontvangen, begint om 10.15 uur. Daarna een eenvoudige, maar lekkere lunch. Het middagprogramma duurt tot ongeveer 15.30 uur.

iPadcafé en iPad ondersteuning, 6 oktober

iPadcafé
Het ASZ iPadcafé is elke 1e vrijdag van de maand geopend van 10.00-12.00 uur. Het iPadteam staat dan voor u klaar om, onder het genot van koffie/thee, uw vragen te beantwoorden of digitale problemen op te lossen.
Plaats: parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. Meer informatie iPadcafé en iPad-ondersteuning: Hans Burgmans, iPacoach, 030-6919370 of c.j.l.burgmans@gmail.com.

Lezing over de spiritualiteit van Dag Hammarskjöld

Lezing over de spiritualiteit van Dag Hammarskjöld
Mgr. Joris Vercammen, emeritus aartsbisschop Oud-Katholieke Kerk in Nederland, houdt op 24 oktober op uitnodiging van de Raad van Kerken Zeist een lezing over de spiritualiteit van Dag Hammarskjöld. Wat doet het met je leven als je probeert te geloven in God?
Tijd: 20.00 uur. Plaats: Kerkelijk Centrum Zeist-West, De Clomp 33-02, Zeist. Toegang: vrij

Kerk in Actie zoekt collectanten

Collecte voor kinderen in Oekraïne, Kerk in Actie zoekt collectanten
Van 20 tot 25 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte. Met de opbrengst helpen we kinderen in Oekraïne de verschrikkelijke oorlog door. Om deze collecte tot een succes te maken, zijn veel collectanten nodig. Doe je mee? Meld je dan aan als collectant bij de collectecoördinator Jeannette van Andel, 030-6955221 of je.andel@wxs.nl
kalender 1

logo Sint Maarten
R.K. Parochie Sint Maarten
Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist
www.parochie-sintmaarten.nl

U ontvangt deze digitale nieuwsbrief, als aanvulling op parochieblad de Mantel. De Mantel verschijnt 6 keer per jaar, de nieuwsbrief verschijnt eens per 2 weken met actueel parochienieuws en met aankomende activiteiten.
Uitschrijven | Aanpassen