logo_psm-groot
website email facebook youtube 
Nieuwsbrief 18 oktober 2023

Bezinning: Gebed voor de wereld
door Marianne Williamson, presidentskandidaat V.S.

Gebed voor de wereld
Liefdevolle God
Neem de neiging tot oordelen van me weg alstublieft.
Neem de neiging tot haten van me weg alstublieft.
Neem de neiging tot beschuldigen van me weg alstublieft.
God, laat me zien hoe ik sterk kan zijn door liefde in plaats van door angst,
door vrede in plaats van door geweld.
Centraal-nieuws

Oproep om gebed om vrede en veiligheid

Oproep om gebed om vrede en veiligheid
De Nederlandse bisschoppen sluiten zich van harte aan bij de recente oproepen van Paus Franciscus om te bidden om vrede in de wereld en een einde aan oorlog en geweld, en voor allen die slachtoffer zijn van terreur en geweld.Israël, Gaza en de Westbank

Israël, Ghaza en de Westbank
Gisteren, dinsdag 17 oktober, hebben de kerken in Israël en de Palestijnse gebieden gelovigen wereldwijd uitgenodigd om met hen te vasten en te bidden om vrede, verzoening en gerechtigheid in het Heilig Land. Onder hen de orthodoxe patriarchen, kardinaal Pierbattista Pizzaballa, de Latijnse patriarch in Jeruzalem, en de anglicaanse aartsbisschop Hosam E. Naoum. In een gezamenlijke verklaring uiten zij hun diepe bezorgdheid: 'We roepen alle partijen op om deze oorlog te de-escaleren'.

Fusie van de parochies Sint Maarten en Sint Lucas

Fusie van de parochies Sint Maarten en Sint Lucas
De parochiebesturen van de Sint Maarten- en
Sint Lucasparochie hebben besloten om per 1 januari 2024 gezamenlijk te besturen met als doel om op 1 januari 2025 daadwerkelijk te fuseren tot één parochie met een nieuwe, nog vast te stellen, naam.
Klik op 'lees verder' voor de gehele brief van pastoor Harrold Zemann.

Overvloedig, nieuw thema Geloven thuis

Overvloedig, nieuw thema Geloven thuis
Je hoeft maar naar buiten te kijken en je weet het: het is herfst. De prachtige kleuren van de bladeren, de zaden en noten die een dik tapijt op de grond vormen: de natuur zorgt voor een overdadige overvloed. Wat een rijkdom van de schepping. Voor dieren schuilplaatsen, voedsel, en straks na de winter: overvloedig nieuw leven. Wie bewust kijkt, ziet ook overvloed in andere, vaak heel gewone dingen.

Sint Maartendag, zondag 12 november

Sint Maartendag
De Sint Maartendag wordt gestart met een feestelijke eucharistieviering (10.30) in de St. Petrus' bandenkerk, Driebergen-Rijsenburg. Het pastoraal team gaat voor en er is een koor o.l.v. Marina Kaldeway met zangers uit de locaties. Voor de kinderen is er Kleuterkerk én Kinderwoorddienst, zij beginnen in de kerk. Na koffie/thee/lunch zingt Milk & Honey, liederen uit de ‘Hope Tour’ zoals Fix You (Goldplay), Leun op mij (Ruth Jacott), Imagine (John Lennon), Oh happy day (Sister Act) en Omarm me (Bløf).

Tenoren en bassen: zingen jullie mee?

Tenoren en bassen: zingen jullie mee?
Het gelegenheidskoor, wat op de Sint Maartendag op 12 november de viering in de St. Petrus' bandenkerk (10.30 uur) muzikaal zal ondersteunen, heeft nog behoefte aan tenoren en bassen. Natuurlijk zijn sopranen en alten ook van harte welkom. Wilt u meezingen? Geeft u zich dan, o.v.v. uw zangstem, op bij Rosella van den Hoeven, r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl. Dat kan tot uiterlijk 22 oktober.

Op bedevaart naar Utrecht

Op bedevaart naar Utrecht
Woensdag 8 november gaan de St. Maarten- en St. Lucasparochie, samen met pastoor Harrold Zemann en pastoraal werker Fred Kok, per bus vanuit Leusden op bedevaart naar Utrecht. We vieren de eucharistie in de Catharijnekerk en bezoeken daar ook de tentoonstelling 'Verhalen van licht'. 's Middags gaan we naar het Catharijneconvent voor de tentoonstelling 'Fashion for God' en krijgen we een rondleiding door de Domkerk.

Drie Alphabijeenkomsten in twee weken

Drie Alphabijeenkomsten in twee weken
De Alphacursus in onze parochie heeft de komende weken weer veel te bieden. Na een gezamenlijke maaltijd bijt Leo Fijen op 19 oktober het spits af, over het hoe en waarom van bidden. Zaterdag 21 oktober begeleidt priester Koos Smits een dag van de H. Geest, waarin ook een muzikale aanbidding (zie artikel hieronder). En Harrie van Dijk (o.a. Caritas, Voedselbank en Weggeefwinkel) praat met ons over: hoe kan ik het goede doen? ( 26 oktober).

'Muzikale Aanbidding', zaterdag 21 oktober

'Muzikale Aanbidding', zaterdag 21 oktober
In Mariamaand oktober gaat priester Koos Smits voor in een viering waarin een ontdekkingsreis met verdieping naar het katholieke geloof een wezenlijk onderdeel is. U bent hierbij van harte uitgenodigd in dit uur - met muziek van Caspar Becx en Annamaria Wesseling, zang en inspirerende teksten - tot rust te komen. Het is mogelijk te biechten en samen en voor elkaar te bidden.
Tijd: 15.00 uur. Plaats: St. Petrus' bandenkerk, Kerkplein 5, Driebergen-Rijsenburg.

Hope Tour, zondag 5 november in Barneveld

Hope Tour, zondag 5 november in Barneveld
Dit jaar gaat Milk & Honey op Hope Tour. Op 5 november om 16.00 uur zingen zij in de H. Catharinakerk in Barneveld (Langstraat 36-38). Tijdens deze gebedsviering wisselen muziek zoals 'Oh happy day', 'Leun op mij', 'Imagine' en 'Omarm me' en mooie en inspirerende verhalen van pastoor Harrold Zemann en andere sprekers elkaar af.

De zuivere toon, meditaties op de synode in Rome.

De zuivere toon, meditaties op de synode in Rome.
Op 4 oktober, de gedenkdag van Sint Franciscus, ging de synode in Rome een nieuwe fase in. In de Nieuwsbrief van de Adelbertabdij in Egmond lazen we een mooi stukje van abt Thijs Ketelaars over de retraite waarmee men van start ging. Enkele van zijn broeders uit de abdij vertaalden zes meditaties, die Dominicaan Timothy Radcliffe daar verzorgde. Zeer de moeite waard. Klik op 'lees verder' voor de link naar de meditaties onderaan het stuk.

Synode Café Livestream – 25 oktober 2023

Synode Café Livestream – 25 oktober 2023
Woensdag 25 oktober 2023 vindt het tweede Synode Café plaats, dat te volgen is via een livestream. Daan Savert en Nadia Kroon ontvangen in theatercafé De Leeuw in Arnhem diverse gasten en spreken met hen over alles wat er speelt rondom de synode over de vernieuwing van de rooms-katholieke kerk. De synodebijeenkomst in Rome duurt tot 27 oktober.

Paus publiceert brief Laudate Deum

Paus publiceert brief Laudate Deum
Op woensdag 4 oktober, de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi, is Laudate Deum (Prijs God) gepubliceerd. Deze apostolische exhortatie (pauselijke brief) van paus Franciscus is een vervolg op zijn eerdere encycliek Laudato si’ (Geprezen zijt Gij), uit 2015. In de inleiding van Laudate Deum schrijft de paus dat allerlei gebeurtenissen in de wereld tijdens de afgelopen acht jaar rondom klimaat en sociale gerechtigheid vragen om verheldering en aanvulling van Laudato si’.

Tentoonstelling: Verhalen van licht

Tentoonstelling: Verhalen van licht
In aanloop naar de Sint Maarten Parade in Utrecht sieren van 14 oktober t/m 8 november prachtige lichtsculpturen de Sint-Catharina -kathedraal. Deze bakens van licht en saamhorigheid zijn vorig jaar gemaakt door kunstenaars en Utrechters uit alle wijken en vormden toen het hart van de Parade. In samenwerking met de Sint-Catharina - kathedraal toont Museum Catharijneconvent, dit jaar voor de vijfde keer, de lichtsculpturen van de Sint Maarten Parade.

Museum Catharijneconvent: ‘Fashion for God’

In het Utrechtse Museum Catharijneconvent is vanaf 14 oktober de tentoonstelling ‘Fashion for God’ te zien. “Maak je op voor een ongekende ervaring vol weelderige modestoffen, oogverblindend borduurwerk en luxueuze high fashion uit de renaissance en de barok,” zo kondigt het museum enthousiast aan. “Dwaal door zalen vol rijkversierde mantels en overdadig gebloemde baljurken. Exclusief gemaakt om te stralen in de Nederlandse schuilkerken."

Van Kribbe tot Kerststal,
gebedenboek voor Advent en Kerst

Van Kribbe tot Kerststal, gebedenboek voor Advent en Kerst
Met verhalen over de hoofdfiguren rondom de kerststal van Erik Borgman. Gebeden over Jozef, Maria, De herders en de Wijzen, het kind in de stal, de os en de ezel. Mooie meditaties bij de zondagen. Inspirerende gebeden en verhalen van markante protestanten en katholieken uit Nederland en Vlaanderen. Voor kinderen zijn er iedere Adventszondag een aantal gebeden. Zo gaan we op weg door de Advent naar de Kersttijd.

Reünie bedevaart Lourdes

Reünie bedevaart Lourdes
Op zaterdag 30 september jl. hebben we een reünie gehad met de groep bedevaartgangers die in april naar Lourdes zijn geweest. In Zeist op het parochiecentrum kwamen we allemaal samen en het was fijn om elkaar weer te zien. Iedereen had iets lekkers voor bij de koffie of lunch gemaakt. We sloten deze prachtige dag af met een fotosessie in de tuin. Over 3 jaar organiseert het Bisdom weer een Lourdesreis en ik hoop dat er dan weer vele zullen aansluiten. Jacqueline Bouma

Katholieke jongerendag: 'Welkom Thuis'

Katholieke jongerendag: 'Welkom Thuis'
Als jongere is het soms lastig om je ergens echt thuis te voelen. Je vrienden wonen verspreid door het hele land, je woont in de grote stad, maar ook in het dorp van je ouders heb je nog een bed staan. Je gaat wel eens hier, dan weer daar naar de kerk, maar een echte gemeenschap lijkt te missen. Herkenbaar?

Wandelen in het voetspoor van Maria, zaterdag 28 oktober

Wandelen in het voetspoor van Maria
Inmiddels zijn de Mariawandelingen in de prachtige Heidetuin in Driebergen bekend bij veel parochianen. De wandelingen vinden plaats in een oase van rust, met mooie gesprekken en inspirerende teksten om met elkaar te delen. Het voetspoor van Maria blijft een middel dat ons verbindt met elkaar. Pastoor Zemann vertelt bij iedere stop zijn ervaringen en spiegelt deze met het leven van Maria en met het dagelijkse leven waarin een ieder zich herkent.

Allerzielenviering

Allerzielenviering Driebergen
Op Allerzielen, donderdag 2 november, bent u vanaf 17.00 uur welkom in de kerk van Sint Petrus' banden om daar in alle rust een kaarsje te branden. De viering begint om 19.30 uur en wordt traditiegetrouw verzorgd door de Werkgroep Rouwpastoraat, waarbij Mediant voor de muzikale omlijsting zorgt. Tijdens de viering worden alle namen genoemd van de parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden. Ook wordt voor iedere overledene een kaars aangestoken.

Muzikale avond rondom thema: geloof, hoop en liefde

Muzikale avond rondom thema: geloof, hoop en liefde
Het duo Magnificat verzorgt op vrijdag 3 november in de Sint-Petrus' bandenkerk te Driebergen-Rijsenburg een spirituele, muzikale avond rondom het thema: geloof, hoop en liefde. Het duo is in deze bijzondere kerk al eerder te horen geweest tijdens de Maria aanbidding en het H. Geestweekend. Dit keer zijn zij een uur lang te horen met zowel verstilde meditatieve liederen als meer dynamische muziek.

In memoriam pater Peter Koper

In memoriam pater Peter Koper (25 februari 1931 - 19 september 2023)
Op dinsdag 19 september jongstleden overleed Peter Koper, priester in de Sociëteit van Jezus, op 92-jarige leeftijd. Peter ging tot 2021 voor in de locatie Sint Andries aan de Engelberg in Leersum. Weliswaar nam het aantal keren dat hij voorging in de laatste jaren sterk af. Peter was toen inmiddels al tegen de 90.

Samen aan de Tafel van de Heer: nu of later?

Samen aan de Tafel van de Heer: nu of later?
Jezus at met tollenaars en zondaars. Nog steeds is iedereen welkom in de kerk. Maar als het gaat om deelname aan de eucharistie ligt dat plotseling anders, en mag volgens de officiële regels niet iedereen de communie ontvangen. Ongedoopten niet, en protestanten ook niet. Dit wordt als pijnlijk ervaren, als kwetsend, en als strijdig met wat Jezus ons heeft voorgeleefd.

Over afscheidsrituelen

Over afscheidsrituelen
In paradisum deducant te angeli …
Naar het paradijs mogen engelen jou begeleiden… luiden de beginwoorden van bovenstaand Latijns gezang dat dikwijls gezongen wordt bij het wegdragen van een overledene uit de katholieke kerk. Van oudsher kennen katholieke kerken een aantal rituelen. En steeds meer wordt ingezien dat rituelen op scharniermomenten in het leven, zoals bijvoorbeeld bij een uitvaart, een heilzame functie kunnen hebben. Maar hoe doen we dat?

Bach in Weimar

Bach in Weimar
Van 1708 tot 1717 was Bach verbonden aan het hof van Weimar. Het waren jaren waarin hij muzikaal tot volle wasdom kwam wat onder meer resulteerde in een groot aantal orgelcomposities. Ook zijn er een twintigtal cantates bewaard gebleven die stuk voor stuk uitmunten in religieuze diepgang, intimitiet en kwaliteit. Veel cantates hebben de dood (en het uitzien naar het naar het paradijs) als onderwerp.

Rectificatie: Allerzielenviering in Maarn

In het Herfst, Allerheiligen en Allerzielennummer van De Mantel staat dat de Allerzielenviering op 2 november in Maarn zal worden gehouden in tenten op de RK begraafplaats. Bij nader inzien is het niet verantwoord om met een klein aantal, oudere vrijwilligers het hele gebeuren op te tuigen. Vandaar dat de kruisjes van overleden parochianen kunnen worden opgehaald in een viering in de St. Theresiakerk om 19.00 uur.
Zeist

Nieuws uit de Wijkinloophuizen: '(Bitter)zoet'

Nieuws uit de Wijkinloophuizen: '(Bitter)zoet'
Binnen onze Wijkinloophuizen kan je het contrast van bitter en zoet terugvinden. We ontmoeten veel mensen ‘met een verhaal’. Zij kennen beperkingen op lichamelijk of psychisch vlak, hebben moeite een netwerk te onderhouden of zin te geven aan hun leven. Of vinden het lastig structuur aan te brengen in hun leven of sjouwen een groot verdriet met zich mee. Toch ontdek je soms pareltjes tussen dat alles!

Gratis i-Padcursus voor alle senioren van Sint Maarten

Gratis i-Padcursus voor alle senioren van Sint Maarten
De seniorenvereniging ASZ en de Gemeente Zeist bieden dit najaar weer een gratis iPadcursus aan voor senioren die niet of nauwelijks bekend zijn met het gebruik van een tablet of computer. U leert omgaan met een iPad (basiskennis) en met het gebruik van het internet. Hiervoor krijgt u een maand een iPad te leen om thuis te kunnen oefenen. U heeft hiervoor thuis een wifimodem met een aansluiting bij een internetprovider nodig.

Dag van Ontmoeting

Dag van Ontmoeting
Een mooie Eucharistieviering met ziekenzalving, een lekkere lunch en een gezellige middag met liedjes, gedichten én het Zeister Mannenkoor waren de ingrediënten van de Dag van Ontmoeting.

kalender 1

logo Sint Maarten
R.K. Parochie Sint Maarten
Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist
www.parochie-sintmaarten.nl

U ontvangt deze digitale nieuwsbrief, als aanvulling op parochieblad de Mantel. De Mantel verschijnt 6 keer per jaar, de nieuwsbrief verschijnt eens per 2 weken met actueel parochienieuws en met aankomende activiteiten.
Uitschrijven | Aanpassen