logo_psm-groot
website email facebook 
Nieuwsbrief, 20 november 2019
De Mantel van Sint Maarten, Advent en Kerst

Bezinning


Zondag is het Christus Koning en de zondag daarna Advent. Steeds klinken dan in de kerk de hoopvolle woorden van de profeet Jesaja. Zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen, de wolf zal naast het lam liggen… Is hij niet een verschrikkelijk naïeve optimist als hij zulk soort dingen gelooft? Er is een verschil tussen optimisme en hoop, zegt priester …
Centraal-nieuws

De Mantel van Sint Maarten

De Mantel van Sint Maarten
De dagen worden steeds korter, nog even en de Advent begint. Dat dit Advent- en Kerstnummer van ons parochieblad De Mantel een gids mag zijn met kleine berichtjes vol licht, kleur en warmte door deze donkere dagen heen. Veel leesplezier.

Sint Maartendag 'Bouw een brug'

10 november jl. vierde onze parochie zijn jaarlijkse Sint Maartendag. Het was een gezellige dag vol met ontmoetingen en muziek. Kisikids start ook in Zeist op donderdag 29 november, 17.30-20.00 uur. Meer info: kisiclubzeist@gmail.com
Sint Maartendag 'Bouw een brug'

‘Zie wat je hoort’: Adventsretraite 2019

‘Zie wat je hoort’: Adventsretraite 2019
Op zondag 1 december begint de Advent. Ook dit jaar bieden de jezuïeten een digitale Adventsretraite aan: ‘Zie wat je hoort’. De teksten zijn geschreven door pater Dries van den Akker sj. Zijn plan: We gaan niet alleen kijken naar de buitenkant van de dingen, we proberen juist naar de binnenkant te kijken. Ik hoop dat de deelnemers door de …

Geloven Thuis

'God komt bij ons wonen', zo luidt het nieuwe advent en kerstthema van website www.geloventhuis.nl , waar ons pastoraal team aan meewerkt. Wil je je kinderen iets mee geven over advent en kerst? Kijk dan eens bij de verhalen, kijktafels, knutseltips, gebedjes, versjes en bezinning voor jezelf op deze site. Het nieuwe thema gaat zondag 24 november online.
Geloven Thuis

Opgave Eerste Heilige Communie is nog mogelijk

Blijf-dit-doen
De voorbereiding op de eerste H. Communie is komend jaar voor de gehele Sint Maartenparochie (onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen) op twee plaatsen: zondagmorgen van 9.30-10.30 uur (tegelijk met de zondagsviering) in Driebergen, woensdagmiddag van 13.00-14.30 uur in Zeist. De voorbereiding voor de kinderen begint voor beide groepen in januari.

Kleuterkerk

Op zondag 24 november is er weer Kleuterkerk.
Thema: Koning
Tijd: 09.45 - 10.30, de koffie staat om 09.30 klaar.
Plaats: Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn (links naast de kerk)
Meer informatie: www.parochie-sintmaarten.nl of annekarien.damen@gmail.com.
Kleuterkerk

PC gratis af te halen

PC gratis af te halen
Gratis af te halen: de oude PC van het secretariaat Driebergen, inclusief scherm, toetsenbord en muis. Niet nieuw, maar alles functioneert nog. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met Jozeph Verbon, jozeph.verbon@gmail.com

Adreswijziging zuster R. Bos

Zuster Bos uit Doorn is verhuisd, haar nieuwe adres is: ‘Wereldhuis Áchterberghstraat 18 5281 AB Boxtel
Adreswijziging zuster R. Bos

Agenda

Kinderwoorddienst
Datum: 1 december
Plaats: Driebergen
Tijd: 09:30 uur
Gezinsviering
Datum: 1 december
Plaats: Zeist
Tijd: 09:30 uur
Doorn

Sint Maartenoptocht Doorn voor Voedselbank

In Doorn is, in samenwerking met de St. Martinuskerk, Maartenskerkgemeente en Ludenkapel, tijdens de lampionnenoptocht voedsel opgehaald voor de Voedselbank. De optocht startte in de St. Martinuskerk waar Sint Maarten op bezoek was. Hij heeft uitgelegd wie hij is en wat er zo bijzonder was aan hem. Vanaf de St. Martinus kerk gingen de kinderen daarna zingend door de straten …
Sint Maartenoptocht Doorn voor Voedselbank

Film: I, Daniël Blake

Film: I, Daniël Blake
De 59-jarige Daniël Blake heeft bijna zijn hele leven als meubelmaker gewerkt in het noordoosten van Engeland. Na een ziekte heeft hij voor het eerst in zijn leven hulp nodig van de staat. Hij kruist het pad van de alleenstaande moeder Katie en haar twee jonge kinderen, Daisy en Dylan. Katie’s enige kans om te ontsnappen aan een hostel voor …

Agenda

Verzet-en-overgave
Leesgroep rond Dietrich Bonhoeffer
Datum: 2 december
Plaats: Doorn
Tijd: 14:00 uur
Driebergen

Wees een (kerst)engel voor een ander

Wees een (kerst)engel voor een ander
Wilt u voor de kerstdagen anoniem iets extra’s doen voor iemand die daar blij mee is, of weet u iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken, kom dan in actie en doe mee met het Engelenproject! Als gemeente van Christus zijn we een geloofsgemeenschap onderweg. In de Adventstijd willen we wat meer nadruk ...

Kom in kerstsfeer op het Kerkplein

Op zondag 8 december 's middags is op het Kerkplein een wintermarkt. Het koor Sint Gregorius Magnus zorgt daarbij voor een echte kerstsfeer met de sing-in die zij van 15.00 tot 16.00 houden. Dan staan de deuren van de kerk open voor iedereen die wil komen zingen, of luisteren naar muziek en gedichten. Na afloop is er warme chocolademelk en …
Kerstsfeer

Kerststukjes maken -wie helpt mee?

Kerststukjes maken -wie helpt mee?
Ook dit jaar gaan we kerststukje maken en verkopen ten bate van onze St. Petrus’ bandenkerk. Iedereen is welkom om mee te doen aan deze gezellige activiteit. Voor allerlei materiaal zoals groen, bakjes enz. wordt gezorgd. Graag zelf een snoeischaartje meenemen.

Aanvangstijd viering woensdagmorgen

Met ingang van woensdag 4 december a.s. zal de viering op woensdagmorgen in de Petrus- & Pauluszaal beginnen om 09.30 uur (i.p.v. 09.15 uur).
Aanvangstijd viering woensdagmorgen

Agenda

bijbelochtend
Bijbelochtend
Datum: 27 november
Plaats: Driebergen
Tijd: 10:00 uur
Leersum

Theo Kraan 25 jaar koorlid

Dit jaar is Theo Kraan 25 jaar lid van het Sint Andries koor in Leersum. Uit handen van voorzitter Rita Poker ontving hij een mooi gegraveerd glas.
Theo Kraan 25 jaar koorlid

Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige bijdrage
Zes maal per jaar ontvangt u “de Mantel van Sint Maarten”, het kerkblad van onze Sint Maarten¬parochie, in gedrukte versie of digitaal. Daarnaast kunt u 'bij blijven' via de tweewekelijkse Digitale Nieuwsbrief. Om een Mantel te maken moeten er kosten worden gemaakt zoals die van de redacteur en drukker. Deze kosten worden deels betaald door advertentie-inkomsten. Voor het overblijvende deel …

Maarten Luther Wandeltocht

Deze jaarlijkse happening voerde weer veel wandelaars vanuit Amerongen langs een aantal stempel- en pleisterplaatsen over de prachtige Utrechtse Heuvelrug. Een van de stops was in de Leersumse Andrieskerk waar leden van de werkgroep diaconie al vroeg klaar stonden met koffie en thee. Enkele wandelaars - koffie in de hand - hieven spontaan een lied aan voor ze weer verder …
Maarten Luther Wandeltocht

Collecteschema Leersum

Collecteschema Leersum
Het collecteschema van de geloofsgemeenschap St. Andries voor de komende periode.
zondag 24 november:
Bijzondere liturgieboekjes
zondag 1 december:
Verwarming kerk
zondag 8 december:
- 1e collecte: instandhouding eigen kerk
- 2e collecte: PCI (Caritas)

Vespers in de adventstijd

December is altijd druk, met korte dagen en veel te doen. Soms is er bijna geen tijd om stil te zijn. Daarom houden de geloofsgemeenschap St. Andries en de Johanneskerk-gemeente op drie achtereenvolgende woensdagavonden in de periode van Advent een kort avondgebed /vesper. Een half uur rust, zingen, bijbelwoorden, gebed en stilte.
Vespers in de adventstijd

Agenda

Samen eten bij Ons Eetcafé
Datum: 20 november
Plaats: Leersum
Tijd: 17:30 uur
Meditatie
Datum: 25 november
Plaats: Andrieshof, Leersum
Tijd: 20:00 uur
Maarn

Sociëteit bijeenkomst in de Ark

Sociëteit bijeenkomst in de Ark
Bij de bijeenkomsten van de Sociëteit in De Ark in Maarn zijn de afgelopen maanden zeer actuele onderwerpen aan bod geweest. In september vertelde een astrofysicus van het KNMI over de metingen van schadelijke stoffen in de lucht d.m.v. satellieten. In oktober gaf de directeur van het pensioenfonds van de ABN-AMRO antwoord op de vele vragen over ons pensioen vanwege …
Woudenberg

Catharinapenning Woudenberg 2019

Zondag 17 november heeft de geloofsgemeenschap van Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude weer de jaarlijkse Catharinadag gevierd. Na de feestelijke viering met muzikale ondersteuning van het Catharinakoor, het koor Rejoice en het ‘huisorkest’ wordt elk jaar de Catharinapenning aan een vrijwilliger uitgereikt die een grote bijdrage levert of heeft geleverd aan onze geloofsgemeenschap.
Catharinapenning Woudenberg 2019

Ere-insigne kosters voor Leo Vaessen

Ere-insigne kosters voor Leo Vaessen
Afgelopen donderdag 14 november heeft de locatieraad Leo Vaessen overvallen tijdens de kostersvergadering. Leo viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum al koster voor de H. Catharinakerk. Hij was zeer verrast en realiseerde zich niet dat hij al zo lang koster was. Dat geeft wel aan dat hij het graag doet en we hopen dat hij het nog jaren blijft doen …

Oecumenische Adventsviering Woudenberg

Op zondagavond 1 december zal er een Oecumenische Adventsviering worden gehouden in de Catharinakerk om 18:30 uur. Voorgangers zullen zijn Marja van der Horst en ds. Marten Jan Kooistra. Een mooi moment om samen aan de Advent te beginnen. Er zal veel gezongen worden en met inspirerende teksten gaan we samen op weg naar Kerst. U bent allen van harte …
Oecumenische Adventsviering Woudenberg

Agenda

Geloven nu deel 12
Bijbelgroep Woudenberg
Datum: 21 november
Plaats: Woudenberg
Tijd: 09:30 uur
Zeist

Sint Maartendag: de voorbereidingen

St-maartendag
De Sint Maartendag op 10 november jl., een gezellige dag vol met ontmoetingen en muziek. Dank aan alle vrijwilligers die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt.

Adventsmarkt

Ook dit jaar organiseren de PKN en NGK gezamenlijk een Adventsmarkt. Er zijn kraampjes waar u diverse dingen kunt maken, zoals o.a. een kerststukje, kerstkrans, versieringen voor in de kerstboom, een engeltje van schapenwol, geurappeltjes steken en glas etsen. Er zijn ook producten te koop, zoals sieraden, kerstkaarten en ...
Adventsmarkt

Vespers Zeist

Vespers Zeist
Thema: 'De hemel raakt de aarde'. Datum: woensdag 4 december 2019 Plaats: Kerkelijk Centrum Zeist-West, De Clomp 33-01, Zeist Tijd: 19.15 uur Voorgangers: Gertjaap Kardol en Jeannette van Andel Pianist: Gertjaap Kardol

Agenda

St. Caeciliaconcert Emmauskoor
Datum: 24 november
Plaats: St. Josephkerk, Zeist
Tijd: 15:00 uur
Bijbelavond Zeist
Datum: 3 december
Plaats: Parochiecentrum Emmaus, Zeist
Tijd: 20:00 uur
Logo-sint-maarten
R.K. Parochie Sint Maarten
Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist
www.parochie-sintmaarten.nl

U ontvangt deze digitale nieuwsbrief, als aanvulling op parochieblad de Mantel. De Mantel verschijnt 6 keer per jaar, de nieuwsbrief verschijnt eens per 2 weken met actueel parochienieuws en met aankomende activiteiten.