logo_psm-groot
website email facebook youtube 
Nieuwsbrief 5 oktober 2022

Bezinning: Kleine litanie van Franciscus

Bezinning: Kleine litanie van Franciscus
Jij wonderlijke man
bid voor ons, als dat kan:
Dat wij de armen mogen eren
en met geen machten samenzweren.
Dat wij de wolf in ons herkennen
en hem met mededogen temmen.
Dat wij in vrede zullen groeten
al wie wij onderweg ontmoeten.
Dat wij het vuur niet laten doven
en in de nacht de zon nog loven.
Dat wij zelfs stervend zullen zingen
van alle goeds dat wij ontvingen.
Jij wonderlijke man
bid voor ons als dat kan.

Hein Stufkens
Centraal-nieuws

De Mantel van Sint Maarten
Herfst, Allerheiligen, Allerzielen

De Mantel van Sint Maarten - Herfst, Allerheiligen, Allerzielen
Herfst, tijd om lekker te lezen in de nieuwe Mantel, over Allerzielen, Allerheiligen en Sint Maarten. Onze twee stagiairs stellen zich voor. Een interview met een honderdjarige parochiaan en met twee mensen uit het team van uitvaartvoorgangers en nog veel meer.
Klik op 'lees verder' om De Mantel te kunnen downloaden.

Na vertrek Antoinette Bottenberg nieuwe vacature

Vacature bij Sint Maarten: procesbegeleid(st)er
De samenwerkende parochies Sint Maarten en Sint Lucas in het Aartsbisdom Utrecht zoeken op korte termijn een enthousiaste proces-begeleid(st)er die deze parochies ondersteunt in het proces van groeiende samenwerking ten dienste van de viering en de beleving van het katholieke geloof en het kerkzijn in de komende jaren. De aanstelling is op projectbasis voor de duur van vijf jaar en voor 32 uur per week.

Twee stages in onze parochie

Twee stages in onze parochie
Parochianen Annemarie Damen en Lianne Banda lopen op dit moment stage in onze parochie en stellen zich graag aan jullie voor. Annemarie Damen richt zich in haar stage op de diaconie, Lianne Banda op ouderen en geloof.

Even voorstellen: Ingrid Middelkoop, vertrouwenspersoon

Even voorstellen: Ingrid Middelkoop, vertrouwenspersoon
Beste parochianen,
Graag stel ik mij zelf bij jullie voor. Mijn naam is Ingrid Middelkoop en ik ben jullie vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er voor jou op het moment dat je te maken krijgt met ongewenst gedrag. Wat is nou ongewenst gedrag? Je kunt hierbij denken aan: pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en grensoverschrijdend gedrag.

Diaken Marcel Sarot blikt terug op zijn sabbatical

Diaken Marcel Sarot blikt terug op zijn sabbatical
Van januari tot eind augustus had ik een sabbatical. Wat dat is? Bij de schepping van de aarde rustte God op de zevende dag uit. De joden vieren die zevende dag, de sabbat, nog steeds wekelijks. En volgens de wet van Mozes is elk zevende jaar een sabbatsjaar: het land krijgt rust en de boer niet mag zaaien, snoeien of oogsten (Lev. 25:1-7).

Kleuterkerk gaat op 9 oktober weer van start

Kleuterkerk gaat weer van start
Na een pauze van ongeveer twee jaar heb ik weer ontzettend veel zin om te starten met kleuterkerk. Inmiddels mocht ik voor de tweede keer moeder worden van een zoontje: Noa. Ik merk dat, nu dat vooral op de momenten dat er iets veranderd in ons leven, de verhalen die we vanuit het geloof meekrijgen ons kunnen helpen op onze levensweg. Ze kunnen bemoediging en troost bieden, maar ons ook bewust maken van de dankbare en fijne momenten die we met elkaar hebben.

Kardinaal Eijk vertelt in Driebergen over sacramenten

Kardinaal Eijk vertelt over de zeven sacramenten
Er is nog veel onbekendheid over onze zeven sacramenten, het zijn zichtbare tekens met onzichtbare genade. Op de mooiste momenten in ons leven staat God klaar om ons zijn genade te geven. Kardinaal Eijk wil graag op zondag 16 oktober aan iedereen vertellen over het unieke van de 7 sacramenten en hoe waardevol die voor ons allemaal zijn.

Wandelen in het voetspoor van Maria, met pastoor Zemann

Wandelen in het voetspoor van Maria, met pastoor Zemann
Oktober is Mariamaand. We wandelen op 1 en 15 oktober in de prachtige heidetuin van het seminariepark in Driebergen. Een oase van rust, waar we goede gesprekken en mooie momenten samen kunnen delen. Het voetspoor van Maria verbind ons met elkaar. Amersfoort, Austerlitz, Zeist, Driebergen van overal komen wandelaars vandaan. Pastoor Zemann zal vertellen over zijn pastoraal leven, ervaringen die rijkdom en geloofsverdieping zullen geven.

Sint Lucasdag

Lucasdag
Zondag 16 oktober a.s. is de Lucasdag, van zusterparochie St. Lucas. Het programma is opgebouwd rond Titus Brandsma, de Friese boerenzoon en Nederlandse pater karmeliet die 15 mei jl. in Rome heilig werd verklaard. Peter Vermaat vertelt in een theatervoorstelling het levensverhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het geweld van de 2e Wereldoorlog.
Plaats: St. Jozefkerk, Achterveld. Aanvang: 10.30 uur, met een viering. Aansluitend koffie/thee. Aanvang voorstelling: 13.30 uur. Reserveren: josv.vliet@hetnet.nl.

Wereldmissiemaand 2022 voor grootste sloppenwijk in Nairobi

Wereldmissiemaand 2022 voor grootste sloppenwijk in Nairobi
‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1,8)
Op 23 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 1,8 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus, aldus paus Franciscus. Dit jaar richt Missio de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi.

Yad Vashem-onderscheiding voor kardinaal De Jong

Yad-Vassem onderscheiding uitgereikt in Utrecht
In Paushuize te Utrecht is op 19 september postuum de Yad Vashem-onderscheiding uitgereikt aan kardinaal De Jong. De ambassadeur van Israël, de heer Modi Ephraim, overhandigde de oorkonde en medaille die bij de Yad Vashem-onderscheiding horen aan de nabestaanden van de in 1955 overleden kardinaal. De Jong was aartsbisschop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog en kreeg deze onderscheiding onder meer vanwege zijn herhaaldelijke publieke verzet tegen de Jodenvervolging.

Ariëns Prijs voor Diaconie

Ariëns Prijs voor Diaconie
Het Aartsbisdom Utrecht reikt op 22 oktober weer de Ariëns Prijs voor Diaconie uit aan een diaconale activiteit uit het aartsbisdom. Voor de PublieksPrijs kan er tot 15 oktober gestemd worden. Het diaconale boekje Er gebeurt meer dan je doet is breed verspreid binnen het aartsbisdom en nu ook online beschikbaar op www.aartsbisdom.nl/AriensPrijs2022. Daar is ook het programma van de uitreiking te vinden.

Bedevaart naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes met Lucasreizen.
Na informatie avonden in Nijkerk, Driebergen en Leusden was op maandag 5 september het moment van vertrek naar Lourdes. Bij opstappunt Hoevelaken stonden om zes uur in de ochtend 24 pelgrims klaar om in te stappen voor een eerste rit met de touringcar richting Venray. Daar kwamen nog 22 mensen bij.

Enquête voedselcoöperatie Utrechtse Heuvelrug

Enquête voedselcoöperatie Utrechtse Heuvelrug
De werkgroep FoodVolk is bezig met een voedselcoöperatie in oprichting. Er is nu zicht op grond in het midden van onze gemeente Utrechtse Heuvelrug. Als we de grond kunnen verkrijgen gaat een boer voor de coöperatie aan de slag om duurzaam voedsel te produceren op regeneratieve wijze. Gezond voedsel zonder gif en uit eigen gemeente. Een korte keten van de boer naar uw keuken zonder extra stappen daartussen.
Doorn

Filmavond: 'Silence of the tides'

Filmavond: 'Silence of the tides'
De film is vooral een onderdompeling in het landschap, de dieren die er leven en de mensen die er werken. De koeien die als in een Hollandse western over het wad lopen. De betoverende onderwaterwereld van de kwallen. De luchten die diepblauw en feloranje kleuren. En zie hoe een krab een garnaal verschalkt. Soms hoor je de diepe bassen van het kerkorgel op het Duitse Waddeneiland Pellworm.

Themalezing:
'Het veranderende Godsbeeld' van Martien Brinkman

Themalezing: 'Het veranderende Godsbeeld' van Martien Brinkman
In het boek ‘Hoe mijn God veranderde’ vertelt Martien Brinkman, emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit, hoe zijn Godsbeeld in vijftig jaar veranderde. De auteur stelt daarbij intrigerende vragen: Waarop is godsgeloof gebaseerd? Welk mensbeeld is daarvoor nodig? Waarom is Jezus niet zomaar een mens of een op aarde rondwandelende God? En hoe kleurt onze cultuur (film, literatuur, beeldende kunst) ons verstaan van de Bijbel en andersom?
Leersum

Pleidooi voor een economie met een menselijk gezicht

Pleidooi voor een economie met een menselijk gezicht
Theo Salemink bespreekt op dinsdag 25 oktober zijn boek ‘Op de rug van de tijger’. Het boek heeft als ondertitel ‘Pleidooi voor een economie met een menselijk gezicht’. Het kapitalisme en de vrije markt worden vergeleken met een rit op de rug van een tijger. De tijger kiest zijn eigen weg en kan ons naar een bestemming brengen die noodlottig is. Toch vervolgen wij onze stuurloze rit, verbonden aan wat onze ondergang kan betekenen.

Ons Eetcafé

Ons Eetcafé
Wat was het fijn en goed om zowel vertrouwde gasten maar ook nieuwe gezichten te zien op 21 september! Er werd genoten van een heerlijke maaltijd in het Michaelhuis. De komende drie maanden blijven we te gast in het Michaelhuis, Kerkplein 1, 3956 BW Leersum. Op woensdag 19 oktober verwelkomen wij u graag.
Maarn

Theresiamedaille voor Elly Rietveld en Wim Huinck

Theresiamedaille voor Elly Rietveld en Wim Huinck
Als dank en waardering voor al hun werk binnen de parochie en de geloofsgemeenschap St. Theresia, hebben Elly Rietveld en Wim Huinck op zondag 2 oktober jl. van pastoraal werker Nelleke Spiljard de Theresiamedaille ontvangen.

Muziek in de Theresiakerk - jubileumconcert

Muziek in de Theresiakerk - jubileumconcert
Muziek in de Theresia bestaat 20 jaar en viert dat op zaterdag 15 oktober met een jubileumconcert waarbij oude bekenden en jonge talenten zullen optreden. Met:
Johanna Eijsbouts en Mariëtte Koens, klarinet Charlotte Rutgers, viool
Rosanne van Bers, fluit
Claudia Veltman, zang
Perry Hoogendijk, tuba
Jaap Wiersma en Sam Sandfort, piano
Zeist

Terugblik vrijwilligersavond Zeist

Terugblik vrijwilligers avond Zeist
Zaterdag 17 september jl. is er een bijeenkomst geweest van de vrijwilligers van onze St. Maarten Parochie lokatie Emmaus te Zeist. Onze lokatie telt maar liefst 138 vrijwilligers waarvan er diversen meerdere funkties vervullen. We hebben het dan o.a. over koorleden, kosters, bloemengroep, lektoren, wijkcontacten, autodienst, postbezorgers, collectanten, pastoraatsgroep, lokatieraad, koffiedames, tuinmedewerkers en nog vele anderen.

'Schatgraven', bericht van de wijkinloophuizen Zeist

'Schatgraven' bericht van de wijkinloophuizen Zeist
In de kerk zoek je naar ‘de ware schat’ en in de bijbel gaat het dan al gauw om een schat in de hemel in plaats van het verzamelen van schatten op de aarde. Bij het werk in de wijkinloophuizen kun je je ook toeleggen op het vinden van schatten. Schatten die verborgen liggen in mensen en vaak schuil gaan achter een gesloten buitenkant of onaangepast gedrag.

Rondleidingen St Josephkerk op 8 en 15 oktober

Rondleidingen St Josephkerk op 8 en 15 oktober
Op twee zaterdagmiddagen in oktober zijn er weer Gilde-rondleidingen in de neogotische St. Josephkerk. Deze kerk met een lange geschiedenis heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de katholieke gemeenschap van Zeist. De rondleidingen hebben een verschillend karakter en worden aangepast aan uw interesse.
kalender 1


logo Sint Maarten
R.K. Parochie Sint Maarten
Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist
www.parochie-sintmaarten.nl

U ontvangt deze digitale nieuwsbrief, als aanvulling op parochieblad de Mantel. De Mantel verschijnt 6 keer per jaar, de nieuwsbrief verschijnt eens per 2 weken met actueel parochienieuws en met aankomende activiteiten.
Uitschrijven | Aanpassen