logo_psm-groot
website email facebook youtube 
Nieuwsbrief 19 oktober 2022

Bezinning: Herfst

Herfst
Foto: Marijke van der Giessen
De zomer heeft zich teruggetrokken,
wind steekt op.
In het bos is een concert gaande,
de ouverture nog, wiegend, niet te wild. Bladeren zingen aan de volle takken,
een wave ontstaat, een ode aan seizoenen
gaat door het bos.
Melodisch en ritmisch zingen de bladeren
de takken heen en weer
voordat ze zich straks laten vallen op het mos.
Pad van mensen wordt knisperig nieuw,
het hart geraakt,
tot in de ziel verbonden,
opgaand in dit geheel.

Jeanette van Osselen
Centraal-nieuws

Sint Maartendag met gastspreker Peter Nissen

Sint Maartendag met gastspreker Peter Nissen
Onze Sint Maartendag wordt op zondag 13 november gevierd in de geloofs­gemeenschap St. Andries, Leersum. Thema van de feestelijke eucharistieviering (10.30 uur): ‘Standvastigheid en bemoediging’. Het hele pastoraal team gaat voor. De collecteopbrengst gaat naar FIDESCO, een organisatie voor scholing van jonge mensen in Afrika. Na koffie/thee/lunch vertelt Peter Nissen wie de heilige Sint Maarten precies was.

Inspiratieavond met priester Jozef Wissink rond
evangelie Mattheüs

Inspiratieavond: A-jaar rond Mattheüs
Het komend kerkelijk jaar is het Evangelie van Mattheüs uitgangspunt in de liturgie. Het staat in het Nieuwe Testament voorop. Dat wil niet zeggen dat het ons oudste evangelie is, wel het meest ‘kerkelijke’ want het is het enige evangelie dat het woord ‘ekklesia’ (kerk) en de zin ‘…en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen’ vermeldt. Daarom kreeg het een voorkeursbehandeling en mag Mattheüs het spits afbijten.

Oproep: kerststallen in de schijnwerpers

Kerststallen in de schijnwerpers
Kerststallen – vaak persoonlijk, met een verhaal erachter – zijn het bekijken meer dan waard. Heeft u een kerststal - groot, klein, bescheiden, uitgebreid - die anderen bij u thuis mogen bewonderen, meldt u zich dan tot uiterlijk 10 december aan, zodat we een mooie kerststallen-route door onze parochie kunnen opzetten. Op zaterdag 17 december van 14.00-17.00 uur kan de route gelopen, gefietst of per auto worden afgelegd.

Drie Alpha-bijeenkomsten in twee weken

Drie Alpha-bijeenkomsten in twee weken
De Alphacursus in onze parochie heeft de komende weken weer veel te bieden. Na een gezamenlijke maaltijd bijt Leo Fijen het spits af, over het hoe en waarom van bidden (20 oktober). Op zaterdag 22 oktober begeleidt priester Jim Schilder van het Centrum voor Parochiespiritualiteit een dag van de H. Geest. En Harrie van Dijk (o.a. Voedselbank en Weggeefwinkel) praat met ons over: hoe kan ik het goede doen? ( 27 oktober). Voor meer informatie: klik hier.

Kardinaal Eijk op bezoek bij onze Kisiclub

Kardinaal Eijk op bezoek bij onze Kisiclub
De Kisiclub op zondag 16 oktober jl. startte met een eucharistieviering, waarin kardinaal Eijk voorging. Helaas kon pastoor Zemann, vanwege de Lucasdag in Achterveld, hier niet bij zijn. De opkomst was verrassend groot en na de viering gingen veel geïnteresseerde parochianen in gesprek over de sacramenten. Met een PowerPoint-presentatie heeft kardinaal Eijk een boeiende uiteenzetting gegeven over de eerste twee sacramenten.

Wandelen met de geheimenissen van Maria

Wandelen met de geheimenissen van Maria
Afgelopen zaterdag ging ik voor het eerst mee met een Mariawandeling in het Driebergse bos onder de bezielende leiding van Harrold Zemann. Ik wilde het eens proberen, want ik houd erg van buiten zijn en wandelen, ik heb wel wat met Maria, maar niet met de rozenkrans, en heb de ervaring dat buiten bidden het gevoel van verbondenheid met 'alles wat is’ versterkt. Dat mocht ik ook deze keer weer ervaren, er was een moment van diepe ontroering.

'De Thuisgevers', tijdelijke huisvesting statushouders

'De Thuisgevers', tijdelijke huisvesting statushouders
'De Thuisgevers' biedt een oplossing voor de vastgelopen asielopvang door statushouders tijdelijk te huisvesten bij maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld bij kerkelijke gemeenten. Ook zorgen zij voor sociale begeleiding en goede samenwerking met de lokale overheid. Wie meer wil weten over de Thuisgevers en zich afvraagt of dit misschien iets is om bij aan te sluiten, kan terecht bij de online inspiratiesessie.

"Mijn leven is compleet veranderd", dankzij Missio

"Mijn leven is compleet veranderd", dankzij Missio.
Dag en nacht rijden de vuilniswagens naar de grootste vuilstortplaats van Nairobi, Dandora. Daar lossen ze het stinkende afval van de miljoenenstad. Honderden mensen, onder wie veel vrouwen en kinderen, zoeken in het vuilnis naar bruikbare spullen zoals plastic, papier of etensresten. Dankzij Missio kunnen deze vrouwen een microkrediet krijgen om een klein bedrijfje te beginnen. Helpt u ook?

Nationale Roepingenweek 2022 in Aartsbisdom Utrecht

Nationale Roepingenweek 2022 in Aartsbisdom Utrecht
Van 6 t/m 12 november wordt de nationale Roepingenweek gehouden, waarin aandacht wordt gevraagd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Op zondag 6 november is de start van deze week, waarbij aangesloten wordt bij het programma in Utrecht rond het WJD-kruis. Dat vier meter hoge kruis maakt van 14 oktober t/m 6 november een tour door Nederland.
Driebergen

Lezing en debat: Bio-wat? Biodiversiteit!

Lezing en debat: Bio-wat? Biodiversiteit!
Biodiversiteit, wat is het en wat betekent het? Het heeft in ieder geval te maken met soorten planten en dieren, met aantallen, met samenhangen, met afhankelijkheden, met de leefbaarheid van de leefomgeving van mens, dier en plant. De biodiversiteit gaat hollend achteruit. Dat blijkt ook weer uit het nieuwste Living Planet Report van het WWF. Biodiversiteit en schepping zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is dit onderwerp ook van belang voor de kerk.
Leersum

Andrieskerk koud???

kou, deken, cold-2722002 pixabay
Net als bij de meesten van ons rijzen ook bij onze Andrieskerk de energiekosten de pan uit. Dat betekent dat in de komende koudeperiode de verwarming op een héél laag pitje zal worden gezet. Maar u hoeft geen kou te lijden want vanaf volgend weekend ligt er een grote stapel fleece dekentjes voor u klaar bij de ingang. U kunt ze bij vertrek daar ook weer achterlaten.

Allerzielen

Allerzielen
Met Allerzielen, woensdag 2 november, zal onze kerk – net als de Johanneskerk – tussen 17.00 en 20.00 uur open zijn voor hen die een kaarsje willen opsteken ter nagedachtenis aan onze overledenen.
Op zondag 6 november gaat Marcel Sarot voor in een Allerzielenviering. Achterin de kerk ligt vanaf het weekend van 16/17 oktober een lijst waarop u de namen kunt noteren van hen die u graag genoemd wilt zien.

Vormselviering

Vormselviering
Op zaterdagmiddag 19 november zullen pastoor Harrold Zemann en diaken Rini Bouwman samen voorgaan in een Eucharistieviering waarin Frits Sloos en Olaf Kesler uit handen van Harrrold Zemann het H. Vormsel zullen ontvangen. De viering begint om 15:00 uur en u bent hierbij allen van harte welkom!

Gospelkoor

Gospelkoor
Op zondag 20 november - om 9:30 uur - gaat Klaas Faber voor in een Woord- en Communieviering die muzikaal zal worden opgeluisterd door het gospelkoor “Desire” uit Arnhem.
Woudenberg

Allerzielen

Allerzielen
Op woensdag 2 november zal er om 19:00 een Allerzielen viering zijn in de H. Catharinakerk. Wij willen dan o.a. de overledenen van het afgelopen jaar herdenken door het aansteken van een kaars. En u kunt zelf een kaarsje aansteken voor diegene die u persoonlijk wilt herdenken. Er zal op woensdag 2 november 's ochtends geen viering zijn in de Catharinakerk.

Oecumenische leerdienst

handen, hartje fathers-day-2135265, pixabay bewerkt
Zondagavond 6 november om 19:00 is er een oecumenische leerdienst in de Catharinakerk. Het thema is: “ken je mij?” Kennen en gekend worden, een mooi thema dat iedereen raakt. We lezen een gedeelte uit de bekende Psalm 139. En het bekende lied "Ken je mij" van Huub Oosterhuis zal ook worden gezongen. Komt u ook? Na de dienst is er is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Sint Franciscusviering en lunch

waterdruppel, Woudenberg-rotated-e1665928487998-858x1024 webversie
Elke druppel telt: met dit schilderij openden we de Franciscusviering van zondag 2 oktober. Ton van Leur schilderde speciaal voor deze viering een wereldbol omsloten door een grote druppel water. We hebben allemaal ondertussen ervaring met de droge, warme zomer, waarin water steeds kostbaarder wordt als gevolg van klimaatverandering. Een verandering die voor een groot deel is veroorzaakt door de onverantwoorde manier waarop wij met de grondstoffen van de wereld omgaan.
Zeist

Vrijwilligers gezocht voor het koken van gratis maaltijden voor klanten Voedselbank

Vrijwilligers gezocht voor het koken van gratis maaltijden voor klanten Voedselbank
Voor iedereen is voelbaar dat het leven duurder is geworden. Dat geldt zeker voor de mensen die, met hulp van de Voedselbank, rond moeten zien te komen. Om hen een helpende hand toe te steken, organiseert stichting Kerk en Samenleving, in samenwerking met Voedselbank Zeist, gratis maaltijden voor klanten van de Voedselbank. Er zijn vrijwilligers nodig om dit mogelijk te maken. Help je mee?

Gratis iPadcursus voor senioren start in november

Gratis iPadcursus voor senioren start in november
De seniorenvereniging ASZ en de Gemeente Zeist bieden een gratis iPadcursus aan voor senioren uit Zeist die niet of nauwelijks bekend zijn met het gebruik van een tablet of computer. U leert omgaan met een iPad (basiskennis) en met het gebruik van het Internet. Hiervoor krijgt u een maand een iPad te leen om thuis te kunnen oefenen en ervaren of de digitale wereld iets voor u is.
kalender 1


logo Sint Maarten
R.K. Parochie Sint Maarten
Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist
www.parochie-sintmaarten.nl

U ontvangt deze digitale nieuwsbrief, als aanvulling op parochieblad de Mantel. De Mantel verschijnt 6 keer per jaar, de nieuwsbrief verschijnt eens per 2 weken met actueel parochienieuws en met aankomende activiteiten.
Uitschrijven | Aanpassen