logo_psm-groot
website email facebook youtube 
Nieuwsbrief 2 november 2022

Bezinning: Tussen licht en donker

Tussen licht en donker
Nu het kouder wordt
en het licht verzwakt,
bidden wij
dat wij warmte geven en warmte ontvangen
en dat ons nooit mag ontbreken
helicht van vriendschap en liefde
waarin we elkaar herkennen.
Centraal-nieuws

Komt allen zondag 13 november naar de Sint Maartendag

Sint Maartendag met gastspreker Peter Nissen
Wie was de heilige Sint Maarten nu precies? Na de feestelijke viering en koffie/thee/lunch probeert dr. Peter Nissen een antwoord te geven op deze vraag. Hij is een van de grootste experts op dit gebied: hij vertaalde de belangrijkste vroege Nederlandse levensbeschrijving van Sint Maarten én hij is een uitstekend verteller.

Lampionnenoptocht feest van Sint Maarten

Lampionnenoptocht feest van Sint Maarten
Op vrijdag 11 november a.s. vieren we met z’n allen Sint Maarten. Alle kinderen zijn met hun ouders en/of verzorgers om 17.00 uur welkom in de St. Martinuskerk (Dorpsstraat 15, Doorn). Daar wordt het verhaal van Sint Maarten verteld. Aansluitend lopen we in optocht met onze eigen lampionnen naar de Maartenskerk, waar we wat lekkers drinken. Vergeet je lampion niet mee te nemen!

Inspiratieavond met priester Jozef Wissink
rond evangelie Mattheüs, dinsdag 15 november

Inspiratieavond: A-jaar rond Mattheüs
Het komend kerkelijk jaar is het Evangelie van Mattheüs uitgangspunt in de liturgie. Als start van dit kerkelijk jaar is er een inspiratieavond voor voorgangers in de liturgie en andere belangstellenden, onder de bezielende leiding van pastor Jozef Wissink, priester van het aartsbisdom Utrecht. Hij is een bevlogen spreker en hoogleraar praktische theologie geweest aan de katholieke universiteit Utrecht/Tilburg.

Engelen in de kunst, lezing door Ben Piepers,
emeritus pastor in de St. Lucasparochie

Engelen in de kunst, lezing door Ben Piepers, emeritus pastor in de St. Lucasparochie)
Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden waargenomen, toch worden ze ervaren als boodschapper of beschermer. Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde blijft fascineren. Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards. Ze spelen een rol in onze verlangens en angsten. Engelen lichten iets op van wat verborgen is, het mysterie, het onzegbare.

Kisiclub organiseert Workshop 'Anders luisteren:
de ‘Hou je Kop Erbij’-methode'

Workshop 'Anders luisteren: de ‘Hou je Kop Erbij’-methode'
Als volwassenen willen we graag contact hebben met onze kinderen, we willen graag weten wat er in hen omgaat. Dat doen we vaak door het stellen van vragen. Zodra een vraag beantwoord is, volgt er al snel een volgende vraag, want we willen graag in gesprek blijven. Maar als dat weinig tot niets oplevert, wat doe je dan? Op zondag 20 november vertellen Anna Blokhuis en Jan Boudewijn hier meer over.

Top-2000 viering, zondag 27 november

Top-2000 viering, zondag 27 november
Aan de hand van ingezonden verhalen van parochianen spelen jonge muzikan­ten onder de naam Milk&Honey nummers met een speciale betekenis of boodschap. De viering wordt voorge­gaan door Harrold Zemann en Nelleke Spiljard en begint om 16.00 uur. De jongeren brengen met een koor én gast­artiest Pearl Jozefzoon bekende nummers als Alles is liefde, Oh happy day en Pianoman. De verbinding tussen muziek en geloof staat centraal.

Uitreiking Ariënsprijs

Uitreiking Ariënsprijs
Het was een prachtige dag, met bijzondere ontmoetingen, de dag waarop de Ariënprijs in Deventer werd uitgereikt. Maar liefst vijfentwintig indrukwekkende en zeer inspirerende initiatieven maakten kans op de Publieksprijs, de tweede en de eerste prijs. Helaas vielen wij met onze initiatieven niet in de prijzen, maar gingen toch voldaan en mét een herinneringsplak (zie foto) weer naar huis.

'Held in actie', nieuwe thema Geloven thuis

'Held in actie', nieuwe thema Geloven thuis
Welkom bij ons nieuwe herfstthema: HELD IN ACTIE! Superhelden zoals Superman, Spider-Man en Batman kent bijna iedereen. In strips, films en televisieseries verbazen ze ons met superkrachten of andere bijzondere eigenschappen. Maar zijn we, ieder op onze eigen manier, niet allemaal helden? Op z'n minst kunnen we het worden!

Pastoor Gerard Claassensplein

Pastoor Gerard Claassensplein
Het plein naast de H. Nicolaaskerk in Odijk heet sinds kort het Pastoor Gerard Claassensplein. In aanwezigheid van o.a. Co Thijssen-Claassens, de 101-jarige zus van de oud-pastoor, en andere familieleden, werden het bordje en het plein door pastoor Fred Hogenelst gezegend. Pastoor Claassens was oud pastoor van de H. Nicolaaskerk en ook in onze parochie een geliefd voorganger. Meer info in ’t Groentje en op de website van de H. Nicolaaskerk.

Kom naar bisschop De Korte in Leusden, 21 november

De rechtvaardige samenleving volgens paus Franciscus
Bisschop Gerard de Korte zal vanuit beide encyclieken, Laudato Si en Fratelli Tutti, ingaan op deze vraag: welke bouwstenen draagt de paus aan voor een rechtvaardige samenleving? De behoorlijk gepolariseerde samenleving heeft te maken met veel uitdagingen: de klimaat-, energie-, vluchtelingen-, en stikstofcrisis. Daarbij speelt er ook een vertrouwenscrisis tussen overheid en burgers. Hoe bouwen we in vertrouwen aan een duurzame toekomst?

Boodschap paus Franciscus op Werelddag van de armen

Zesde Werelddag van de Armen op 13 november
In zijn boodschap voor de zesde Werelddag van de Armen doet paus Franciscus een oproep tot meer solidariteit en inzet in de strijd tegen armoede in de wereld. Hij benadrukt dat we allemaal ons geloof in praktijk moeten brengen door persoonlijke betrokkenheid. De paus merkt op dat de Werelddag dit jaar komt “als een gezonde uitdaging, die ons helpt na te denken over onze levensstijl en over de vele vormen van armoede overal om ons heen.”

Oproep: kerststallen in de schijnwerpers

Oproep: kerststallen in de schijnwerpers
Kerststallen – vaak persoonlijk, met een verhaal erachter – zijn het bekijken meer dan waard. Heeft u een kerststal - groot, klein, bescheiden, uitgebreid - die anderen bij u thuis mogen bewonderen, meld u zich tot uiterlijk 10 december aan, zodat we een mooie kerststallen-route door onze parochie kunnen opzetten. Op zaterdag 17 december van 14.00-17.00 uur kan de route gelopen, gefietst of per auto worden afgelegd.

Willibrordzondag 2022:
'De liefde van Christus beweegt tot eenheid en verzoening'

Willibrordzondag 2022: De liefde van Christus beweegt tot eenheid en verzoening
Het thema van Willibrordzondag (6 november) sluit dit jaar aan bij het centrale motto van de bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken* in september in Karlsruhe: ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot eenheid en verzoening’. Ten overstaan van de crises waar de wereld momenteel mee wordt geconfronteerd (klimaat, migratie, oorlog, armoede), doet het ertoe hoe religies, kerken, christenen zich opstellen.

Nationale Roepingenweek 2022 in Aartsbisdom Utrecht

Nationale Roepingenweek 2022 in Aartsbisdom Utrecht
Van 6 t/m 12 november wordt de nationale Roepingenweek gehouden, waarin aandacht wordt gevraagd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Op zondag 6 november is de start van deze week, waarbij aangesloten wordt bij het programma in Utrecht rond het WJD-kruis. Dat vier meter hoge kruis maakt van 14 oktober t/m 6 november een tour door Nederland.
Doorn

In memoriam Nico van Kooten

In memoriam Nico van Kooten
Op 18 september 2022 is Nicolaas Johannes (Nico) van Kooten overleden. Hij werd op 18 juni 1939 in Langbroek geboren. In een volle kerk met prachtige zang van het Shantykoor het koor waar Nico jarenlang zelf deel van uitmaakte, hebben wij 24 september in de Martinuskerk afscheid van hem genomen.

In memoriam Fons Keurntjes

In memoriam Fons Keurntjes
Op 8 oktober is overleden Alphonsus Hendrikus Wilhelmus (Fons) Keurntjes. Hij werd geboren op 29 oktober 1937 te Zeddam. In besloten familiekring was de uitvaart op zaterdag 15 oktober in de Martinuskerk, waarna de begrafenis op de Nieuwe en Algemene begraafplaats te Doorn plaatsvond.

Filmavond: 'Along the way'

Filmavond: 'Along the way'
Als vrijwilliger in vluchtelingenkamp Moria, Griekenland, leerde filmmaakster Mijke de Jong twee Afghaanse zussen (tweeling) kennen. Zij hebben niet alleen de vurige wens zich in West-Europa te vestigen, maar zien ook een toekomst als filmprofessionals voor zich. In het kamp hannesen de tienermeiden met een camera. ‘Ik ben Fatima’, zegt de ene in de lens. Ze hangen een zeil op als decor. ‘Ik ben Zahra’, zegt de ander. Hier begint de film van Mijke de Jong, een filmmaakster die nieuwsgierig is naar mensen aan de randen van de samenleving.
Driebergen

Genoeg om te leven, lezing door Paul Schenderling

Genoeg om te leven, lezing door Paul Schenderling
Samen met een aantal anderen startte econoom en schrijver Paul Schenderling het initiatief “Genoeg om te leven”. Er zijn ongelooflijk veel scheven verhouding in onze wereld. Daar moet wat aan veranderen. Maar hoe doe je dat? “Genoeg om te leven” wil gemeenschappen aanzetten en vormen om hiermee aan de slag te gaan. Paul Schenderling komt woensdag 9 november naar Driebergen.
Leersum

Allerzielen

Allerzielen
Met Allerzielen, woensdag 2 november, zal onze kerk – net als de Johanneskerk – tussen 17.00 en 20.00 uur open zijn voor hen die een kaarsje willen opsteken ter nagedachtenis aan onze overledenen.
Op zondag 6 november gaat Marcel Sarot voor in een Allerzielenviering. Achterin de kerk ligt vanaf het weekend van 16/17 oktober een lijst waarop u de namen kunt noteren van hen die u graag genoemd wilt zien.

Vormselviering

Vormselviering
Op zaterdagmiddag 19 november zullen pastoor Harrold Zemann en diaken Rini Bouwman samen voorgaan in een Eucharistieviering waarin Frits Sloos en Olaf Kesler uit handen van Harrrold Zemann het H. Vormsel zullen ontvangen. De viering begint om 15:00 uur en u bent hierbij allen van harte welkom!

Gospelkoor

Gospelkoor
Op zondag 20 november - om 9:30 uur - gaat Klaas Faber voor in een Woord- en Communieviering die muzikaal zal worden opgeluisterd door het gospelkoor “Desire” uit Arnhem.

Muzikale lezing over de zin van het leven

Muzikale lezing over de zin van het leven
Een muzikale lezing in de aanloop naar de Advent. “Als het kind niet in jou geboren wordt, heus, je was verloren” (Valentinus). Kan dat dan? Wat betekent dat in je leven? Denk aan een zin uit een song van Bob Dylan: “I was so much older then, I’m younger than that now“. Hoe kun je iets ervaren van waar Valentinus op doelt, waar Nicodemus naar vraagt bij Jezus: “… maar ik ben toch al geboren?” “U bent een leraar van Israël en weet dat niet?” Hoe kun je in de Advent stapjes zetten op deze weg?
Maarn

Filmavond: 'Still walking'

Filmavond: 'Still walking'
Op de vijftiende sterfdag van hun broer bezoeken een volwassen broer en zus samen met de kinderen hun oude ouders voor het jaarlijkse gedenkmaal. Wat zich ontvouwt is een meesterlijk serene schets - in de tijdsspanne van een etmaal - van de uiteenlopende mechanismen die de verschillende familieleden hebben ontwikkeld om met verlies om te gaan.
Zeist

Pop-up bioscoop ‘Het Geheim van Sint Maarten’ bij Kringloop Zeist

Pop-up bioscoop ‘Het Geheim van Sint Maarten’ bij Kringloop Zeist
De Kringloop Zeist (Johannes Postlaan 4) heeft tot 11 september een pop-up bioscoop. Daar draait de familieserie ‘Het Geheim van Sint Maarten’. In de serie lijken de kinderen van Martinushoven besmet met een gek virus. Aangemoedigd door een geheimzinnige Romeinse soldaat willen ze op 11 november hun kleding ruilen of weggeven in plaats van het vragen om snoep. Hun plannen smeden ze samen in de Kringloopwinkel van hun dorp.

Afscheid in het inloophuis Zeist

Afscheid in het inloophuis Zeist
Wie in een inloophuis komt of werkt, ontkomt er niet aan om regelmatig afscheid te moeten nemen. Altijd is dat lastig. Omdat veel bezoekers en vrijwilligers een heel lange relatie hebben met ‘hun’ inloophuis, zijn ze bijna een soort familie van elkaar geworden. Er wordt heel intensief met elkaar meegeleefd in goede en slechte tijden. Logisch dat het dan pijn doet om van iemand afscheid te moeten nemen.

Dag van Ontmoeting

Dag van de ontmoeting
Dit jaar was de Dag van Ontmoeting verdeeld in vieringen in 2 zorginstellingen en in Zeist-West. Op maandagmiddag 3 oktober was deze in Bovenwegen met Henk Bloem als voorganger. Er waren 15 bewoners gekomen voor deze feestelijke Eucharistieviering met ziekenzalving. Het was een mooie viering met een pianist en 2 zangers. Na afloop was er koffie en thee en een lekker mini taartje.

Verkoop kaarten

Verkoop kaarten
De Sint Josephkerk heeft een groep vrijwilligers die kaarten maakt voor ouderen en zieken in onze parochie. En ook met Kerstmis wordt bij hen een kaart mét Kerstwens bezorgd. Om dit alles te bekostigen verkopen zij hun zelfgemaakte kaarten, deze worden achter in de kerk verkocht op 20 en 27 november.
kalender 1


logo Sint Maarten
R.K. Parochie Sint Maarten
Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist
www.parochie-sintmaarten.nl

U ontvangt deze digitale nieuwsbrief, als aanvulling op parochieblad de Mantel. De Mantel verschijnt 6 keer per jaar, de nieuwsbrief verschijnt eens per 2 weken met actueel parochienieuws en met aankomende activiteiten.
Uitschrijven | Aanpassen