logo_psm-groot
website email facebook 
Nieuwsbrief, 23 oktober 2019

'Zijn stem'

'Zijn stem'
Soms, als ik langs het boekenkastje kom
waarop de foto van mijn vader staat,
hoor ik opeens zijn stem. Ik draai me om.
Hij vraagt me zachtjes hoe het met me gaat.
Hij is nog in de buurt. Hij praat met mij.
Hij mist mij ook, dat hoor ik aan zijn stem.
Hij is er echt, ik voel hem heel dichtbij.
Ik praat niet met zijn foto, maar met hem.

Fragment van het gedicht ‘Zijn Stem’ uit het boek ‘Dood-Gewoon’ van Bette Westera en Sylvia Weve
Centraal-nieuws

Allerheiligen/Allerzielen

Binnenkort is het Allerheiligen en Allerzielen. Op het vieringenrooster vindt u een overzicht van alle vieringen.
Op vrijdag 1 november gaat pastoor Zemann om 09.30 uur voor bij de gezamenlijke Allerheiligenviering van onze parochie in de St. Theresiakerk, Amersfoortseweg 50, Maarn.
Er zijn twee bijzondere Allerzielenvieringen die plaatsvinden op een begraafplaats: In Zeist gedenken wij op donderdagavond 31 oktober 2019 …

Musical, gospelzang en gezelligheid op parochiedag

St. Maarten

Musical, gospelzang en gezelligheid op parochiedag St. Maarten
Gezellige ontmoetingen, mooie musical door kinderen uit onze parochie, spetterend optreden van volkszanger Henk Dissel, inspirerende Eucharistieviering o.l.v. het gehele pastorale team, een lekkere lunch en smakelijke hapjes en drankjes zijn de ingrediënten van onze parochiedag, de St. Maartendag. Deze dag vindt op zondag 10 november plaats en begint om 11.00 uur met een Eucharistieviering in de St. Josephkerk in …

Sint Maarten – feest om te delen – Kom je ook?

Maandag 11 november 2019 is het Sint Maarten. Dat gaan we weer vieren! De St. Martinusparochie, de Maartenskerkgemeente Doorn en de Ludenkapel nodigen alle kinderen en hun ouders hiervoor uit. We verwachten jullie dan om 17.00 uur in de St. Martinuskerk aan de Dorpsstraat 15 in Doorn. Daar luisteren we naar het verhaal van Sint Maarten. Om ongeveer 17.20 uur …

In memoriam pastor Wim van Wijk

In memoriam pastor Wim van Wijk
Op 2 oktober jl. bereikte ons het verdrietige nieuws dat pastor Wim van Wijk in zijn geliefde IJsselstein was overleden. Pastor van Wijk was al enige tijd ziek. Zijn gezondheid liet al geruime tijd te wensen over. Op zaterdag 5 oktober werd de eucharistieviering rond zijn uitvaart gehouden in de Sint Nicolaas Basiliek te IJsselstein. Een van de voorgangers was …

Kleuterkerk

Op zondag 27 oktober is er weer Kleuterkerk. Dan gaan we het hebben over 'nieuwsgierig durven zijn'. Tijd: 09.45 - 10.30, de koffie staat om 09.30 klaar. Plaats: Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn (links naast de kerk) Meer informatie: www.parochie-sintmaarten.nl of annekarien.damen@gmail.com.
Kleuterkerk

Doopvoorbereiding

Doopvoorbereiding
Wanneer u uw kind wilt laten dopen, dan bent u van harte welkom bij de doopvoorbereiding. Tijdens 2 avonden gaan we met elkaar in gesprek over de betekenis van de doop, geloven en gelovige opvoeding. Ook praktische zaken komen aan bod.
Data: donderdag 31 oktober en 7 november
Plaats: Parochiecentrum Emmaus, Zeist.
Tijd: 20.00-22.00 uur

Kinderwoorddienst

Elke eerste zondag van de maand houden we een kinderwoorddienst in de St. Petrus' bandenkerk Driebergen (09.30 uur) en alle kinderen zijn daarbij van harte welkom! Op zondag 3 november is er weer een kinderwoorddienst. Kom je ook? Aan het begin van de mis vertrekken we met een lantaarntje naar het parochiecentrum. We praten en bidden samen, we luisteren naar …
Kinderwoorddienst

Muzikale middag: 'Boom aan levend water'

Muzikale middag: 'Boom aan levend water'
Een muzikale middag op zondag 3 november 2019 in Leersum. Het 'Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek', o.l.v. Antoine Oomen, zingt 10 psalmen en een requiem.  De teksten zijn van Huub Oosterhuis. Het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek is in 1992 opgericht door Antoine Oomen en Tom Löwenthal, met als doel cd’s op te nemen van de composities die …

Inspiratieavond: Verdriet, keerzijde van de liefde

Op dinsdag 5 november diepen we het thema verdriet en rouw aan de hand van nieuwe inzichten verder met elkaar uit en geven we handreikingen. In ons bezoekwerk ontmoeten we mensen die een verlies te dragen hebben, soms meerdere verliezen op elkaar gestapeld. Dat kan door ziekte komen waarbij men steeds meer afscheid moet nemen van gezondheid en zelfstandigheid. Het …
Inspiratieavond: Verdriet, keerzijde van de liefde

Informatiebijeenkomst dagbedevaart Handel en Den Bosch

Informatiebijeenkomst dagbedevaart Handel en Den Bosch
Op donderdag 7 november is er om 10.00 uur een informatiebijeenkomst voor de dagbedevaart naar Handel en Den Bosch in parochiecentrum de Kom, Hamersveldseweg 51 in Leusden.
De bedevaart zal zijn op dinsdag 10 december 2019. We vertrekken vanuit Leusden op half negen, verwachten rond half elf in Handel te zijn en zullen daar de eucharistie vieren. Vervolgens is er …

Rijsenburglezing

‘Islam, bedreiging of uitdaging’. Christenen worden vooral in Islamitische landen vervolgd. Maar wat zegt de Islam zélf over omgang met Christenen? En hoe moeten we verder gaan? Kerk in Nood steunt de dialoog tussen Christenen en Moslims in diverse landen en kent de uitdagingen; of is er sprake van echte dreiging? Een aanrader voor wie wil weten hoe het echt …
Rijsenburglezing

Boekje met Maria-portretten

Boekje met Maria-portretten
Naar aanleiding van een foto-expositie in de Andrieshof over portretten van Maria heeft de fotograaf Hans Neecke uit Leersum een boekje samengesteld met ca. 50 portretten van Maria op verschillende locaties in Nederland en Italie. Harrold Zemann heeft het voorwoord verzorgd. Het boekje is  te koop voor € 10,00. Informatie bij Gerard van Leeuwen zowel thuis  (0343-451181; leeu4597@planet.nl) als na …

Kearls unne mekaar Vasse wint Ariënsprijs voor diaconie

In het Titus Brandsma Huis te Deventer heeft de Utrechtse hulpbisschop mgr. Hoogenboom op zaterdag 12 oktober de Ariëns Prijs voor Diaconie (1.000 euro en een kunstwerk) uitgereikt aan ‘Kearls unne mekaar’ te Vasse. Dit initiatief won met 1.743 stemmen (27%) bovendien de PublieksPrijs (eveneens 1.000 euro en een kunstwerk). Kearls unne mekaar “is een initiatief dat zich het lot …
Kearls unne mekaar Vasse wint Ariënsprijs voor diaconie
Doorn

Leesgroep rond Dietrich Bonhoeffer

In Doorn is in september een oecumenische leesgroep gestart, dit jaar rond Dietrich Bonhoeffer. Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat  Bonhoeffer door de Nazi’s werd omgebracht. Hij is beroemd geworden vanwege zijn gelovige stellingname tegen nazi-Duitsland. Zonder overdrijving kan gezegd worden dat ‘Verzet en Overgave’ een van de belangrijkste publicaties is op het gebied van de …
Leesgroep rond Dietrich Bonhoeffer

Martinusviering

Martinusviering
Op zondag 17 november  vieren we het feest van Sint Martinus, de patroonheilige van onze parochie. Het is in de Martinuskerk een goede gewoonte en traditie dat onze parochianen dan diverse soorten fruit meebrengen. Het ingezamelde fruit wordt verdeeld over fruitschaaltjes, die zullen worden bezorgd bij zieken en alleenstaande ouderen in Doorn en Langbroek. Tevens zal in deze viering de …

Franciscuswandeling

Op zondag 17 november organiseert de Franciscaanse Beweging een bezinnende wandeltocht in Doorn. In 2019 is het thema bij de Franciscaanse Beweging ‘in gesprek met’. Ook bij deze wandeling staan ontmoeting en gesprek centraal. Daarbij gaan we uit van ontmoetingen met de deelnemers zelf, maar ook met anderen die we normaal gesproken niet zo snel ontmoeten en met wie we …
Leersum

In memoriam: Johanna Grünbauer

Op 21 oktober jl. is overleden Johanna Grünbauer, echtgenote van Jaap Grünbauer. Johanna was tot juli van dit jaar koorlid en begeleidster van het kerkkoor. De leden van de Sint Andries Geloofsgemeenschap zullen zich haar herinneren als een begaafd pianiste die de vieringen extra cachet gaf. Het koor zal zich Johanna vooral herinneren als een fantastische begeleidster, die met veel …

Lezing: Byzantijnse spiritualiteit

In deze lezing van Bart van Soest gaat het o.a. over de volgende vragen: Wat is eigenlijk spiritualiteit, hoe rekbaar en hoe diepgravend is dit begrip? Wat kenmerkt de Byzantijnse spiritualiteit? Hierbij staan we ook stil bij de nadrukkelijke verbinding tussen meer uiterlijke vormen van geloof enerzijds en meditatie en contemplatie anderzijds.
Lezing: Byzantijnse spiritualiteit

Meditatie

Meditatie
Wie wil mediteren is iedere maandagavond welkom in de de R.K. St. Andrieskerk. Het programma heeft altijd dezelfde indeling: achtergrondmuziek bij binnenkomst, daarna kort een muziekfragment waarna we 25 minuten in stilte mediteren. De stilte wordt innerlijk vastgehouden terwijl uiterlijk een kort muziekfragment voor afsluiting zorgt.

Leersumse Werkgroep Diaconie gaat uit

Op vrijdag 11 oktober hadden de dames van de Diaconie St. Andries hun jaarlijkse uitje. Er werd verzameld in de historische moestuin van Bartimeüs waar de dames ontvangen werden met heerlijke soep en warm brood. In weer en wind werd een wandeling gemaakt door de tuin en vervolgens naar het winkeltje. Bij terugkomst stond de thee klaar met heerlijke koek …
Leersumse Werkgroep Diaconie gaat uit

Collecteschema Leersum

Collecteschema Leersum
Het collecteschema van de geloofsgemeenschap St. Andries voor de komende periode.
zondag 27 oktober: Altaarbenodigdheden zondag 3 november: Bureaukosten
zondag 10 november: Sint Maartendag zondag 17 november:
- 1e collecte is voor de eigen kerk
- 2e collecte is voor Schuldhulpmaatje
Maarn

Allerzielen

Sinds 2016 gedenken wij onze overledenen met 'Allerzielen' tijdens een gebedsviering op de R.-K.Begraafplaats St.Theresia, Ted Visserweg 66bp,  Maarn. Dit jaar op zaterdag 2 november, aanvang 19.00 uur. De iering wordt geleid door pastoraal werker mevr. Nelleke Spiljard met medewerking van Theresiakoor en zal ca. een half uur duren. Na de viering kunt u graflichten plaatsen op het graf van …
Allerzielen

Muziek in de Theresiakerk

Muziek in de Theresiakerk
De Stichting Muziek in de Theresiakerk organiseert 7x per jaar een concert in de Theresiakerk in Maarn. De Stichting streeft naar een gevarieerd aanbod van programma's. Een belangrijk doel is ook om jonge, talentvolle musici een podium te bieden. Na afloop is er gelegenheid om iets te drinken en na te praten met de uitvoerende musici.
Zeist

Allerzielen

In Zeist gedenken wij op donderdagavond 31 oktober 2019 al onze dierbare overledenen op de Gemeentelijke Begraafplaats Zeist aan de Woudenbergseweg. De gebedsviering begint om 19.00 uur in de aula. Na afloop is er een lichtprocessie naar de plek waar onze dierbaren hun laatste rustplaats hebben gevonden. De begraafplaats wordt verlicht met fakkels, maar het is ook handig …
Allerzielen

Film: De Dappere Patiënt

Film: De Dappere Patiënt
‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’ De film ‘De Dappere Patiënt’ laat ons zien voor welke dilemma’s een mens kan komen te staan. Aanleiding hiervoor is dat ouderen aangeven dat zij onvoldoende ruimte ervaren om ’zomaar’ (zonder iets te mankeren of ziek te zijn) een afspraak te maken bij de huisarts over het ouder worden. En dat …

Lezing: 'Voor Jozef en zijn broer'

Christa Anbeek komt spreken over haar boek Voor Jozef en zijn broer. Dit boek won de prijs voor Het Beste Spirituele Boek 2019. Christa Anbeek (1961) is universitair docent Levensbeschouwelijke reflectievaardigheden en boeddhisme aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Deze avond wordt georganiseerd op initiatief van de Raad van Kerken Zeist en het platform …
Lezing: 'Voor Jozef en zijn broer'

Bijbelavond Zeist

Elke eerste dinsdagavond van de maand is er in Zeist een Bijbelavond o.l.v. pastor Henk Bloem. Indien mogelijk wordt het thema van de avond van tevoren bekend gemaakt. Iedereen is welkom, al is het maar voor één keer.
Datum: elke 1e dinsdagavond van de maand. Tijd: 20.00-22.15 uur.
Plaats: parochiecentrum Emmaus, Zeist.
Meer info: Henk Bloem
Logo-sint-maarten
R.K. Parochie Sint Maarten
Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist
www.parochie-sintmaarten.nl

U ontvangt deze digitale nieuwsbrief, als aanvulling op parochieblad de Mantel. De Mantel verschijnt 6 keer per jaar, de nieuwsbrief verschijnt eens per 2 weken met actueel parochienieuws en met aankomende activiteiten.