logo_psm-groot
website email facebook 
Nieuwsbrief, 24 februari 2021

Bezinning: De akker wordt gereed gemaakt

De akker wordt gereed gemaakt
Een oude dame vertelde over de voorjaarsschoonmaak. Vroeger gebeurde dat heel rigoureus. Alles ging naar buiten: bedden, kasten en kleden. Die werden geboend en gepoetst. En ook al het "kleine spul" kreeg een schoonmaakbeurt.
Centraal-nieuws

Brief van het parochiebestuur over de toekomst van onze parochie

Brief van het parochiebestuur over de toekomst van onze parochie
Midden in de coronacrisis zijn we als parochie Sint Maarten aan het werk gegaan met het ontwikkelen van een visie op de toekomst van onze parochie en het maken van een gezamenlijk concreet plan. Vijf jonge én deskundige mensen helpen ons daarbij met een frisse blik en een doorwrocht onderzoek. Ons parochiebestuur schreef hierover een brief aan alle parochianen. Wilt u weten hoe het zit? Klik dan op 'lees verder', en download de brief.

Lezing parochiaan Marjolein Tiemens: ‘Van God is de Aarde en al wat daar leeft’.

Lezing parochiaan Marjolein Tiemens: ‘Van God is de Aarde en al wat daar leeft’.
Een prachtige planeet is ons in de schoot geworpen en ons toevertrouwd. Maar hoe gaan we daarmee om?
Marjolein Tiemens zal dinsdag 9 maart om 19.30 uur een lezing houden in de Koningshof in Doorn. Over de rol van de kerken bij een duurzame samenleving.

Op weg naar Pasen: online verdieping van het pastoraal team

Op weg naar Pasen: online verdieping in 40-dagentijd
7x omzien naar elkaar
in tijden van corona
het evangelie doen

Zin in wat verdieping in de veertigdagentijd op weg naar Pasen? Wij bieden een kort online programma via ZOOM. Elke dinsdagmorgen van 9.30-10.00 uur (start 23 febr.). Wij zijn er: Fred Kok en Antoinette Bottenberg, pastoraal werkers. Jij ook?

Vastenbrief kardinaal Eijk: 'Werp het anker van de ziel uit'

Vastenbrief kardinaal Eijk: 'Werp het anker van de ziel uit'
Kardinaal Eijk heeft ook voor deze veertigdagentijd een brief geschreven. Hij stelt dat de Veertigdagentijd "ons van oudsher vraagt om innerlijk 'voor anker te gaan', dat wil zeggen: het is een periode van verstilling, bezinning en onthouding, waarin we God kunnen naderen in ons gebed."

Vier online met ons mee. Waar vind ik de vieringen op YouTube en de liturgieboekjes?

Vier online met ons mee. Waar vind ik de vieringen op YouTube en de liturgieboekjes?
De eucharistievieringen voor de parochies Sint Maarten en Sint Lucas worden de komende weken elke zondagmorgen om 11.00 uur via een live­stream vanuit de Sint Jozefkerk Achterveld uitgezonden op hun YouTubekanaal. In dit bericht vindt u informatie over hoe u de vieringen op YouTube kunt vinden. Ook kunt u onderaan dit bericht de liturgieboekjes voor de vieringen downloaden.

Online gebedsviering op zaterdagavond in Woudenberg

Online gebedsviering op zaterdagavond
De H. Catharinakerk verzorgt op zaterdag 27 februari en 6 maart een r.k. gebedsviering. Omdat we niet kunnen streamen vanuit de H. Catharina, bood de Voorhof, lid van de PKN, spontaan aan om ons te helpen. De viering zal via de livestream van De Voorhof worden uitgezonden. Marja van der Horst zal op 27 februari voorgaan, Nelleke Spiljard op 6 maart.

Digitaal avondgebed

Digitaal avondgebed
Het pastoraal team verzorgt wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur via onze facebookpagina een avondgebed of bezinningsmoment. We hopen van harte dat u met ons mee viert. Dit avondgebed is later ook terug te kijken op deze pagina van onze website.
Fred Kok, pastoraal werker, zal op woensdag 24 februari ingaan op de Vastenactie en wat de Vastenactie betekent in onze gang naar Pasen.

Website Geloven Thuis: Veertigdagenthema 'Vonkelend!'

Website Geloven Thuis: Veertigdagenthema 'Vonkelend!'
'Op een saai feest
veranderde Jezus het water in wijn: Vonkelwijn!
Iedereen voelde toen weer hoe het was om echt blij te zijn,
hoe we liefde en vriendschap niet moeten laten verwateren.
Wat kunnen wij doen om te zorgen dat we even echt blij zijn?
Wat kan ik doen, zodat een saaie dag een fonkeldag wordt?
Hebt U een goed idee voor mij?
(even stil zijn, wissel dan uit)
We gaan het proberen, met Uw hulp.
Amen.'
Driebergen

In memoriam Fie Ram-de Wit (9-8-1931 – 10-2-2021)

In memoriam Fie Ram-de Wit (9-8-1931 – 10-2-2021)
Fie Ram was een begrip in de parochie Sint Petrus’ banden. In 1977 werd ze aangesteld als eerste vrouwelijk lid van het parochiebestuur (daarvóór waren dat uitsluitend mannen) in een tijd, waarin de parochie sterk was uitgehold. Velen kerkten elders: op Arca Pacis, in Doorn, Austerlitz, Zeist en Odijk.
Leersum

Een erehaag voor onze overledenen

Een erehaag voor onze overledenen
We zitten inmiddels een jaar in corona-tijd. Het gebrek aan fysieke nabijheid valt ons allemaal steeds zwaarder. Nu er al maandenlang geen wekelijkse ‘live’ vieringen meer zijn, missen we ook de ‘koffiekamer-contacten’, minstens zo belangrijk als de vieringen. Dit gemis speelt extra rond ziekte en overlijden van mede-parochianen. Zelfs het bijwonen van uitvaartvieringen en begrafenissen is ons niet gegund.
Maarn

Digitale verspervieringen in de 40-dagentijd

Digitale verspervieringen in de 40-dagentijd
In het overleg tussen PKN-Maarn/Maarsbergen en de St. Theresiakerk is besloten in de Vastentijd op alle woensdagen vespervieringen te streamen vanuit de Dorpskerk in Maarsbergen. In de veertigdagentijd kunt u elke woensdagavond om 19.00 uur thuis meedoen met een avondgebed.

Voorgenomen bezuiniging: bedreiging voor schoolprojectvieringen en kerstsamenzang

Voorgenomen bezuiniging: bedreiging voor schoolprojectvieringen en kerstsamenzang
In opdracht van de gemeente is een onderzoeksrapport opgesteld naar de behoefte aan sportaccommodaties. Doel daarvan is om €100.000,= te kunnen bezuinigen. Het rapport concludeert dat in Maarn/Maarsbergen geen volwaardige sporthal nodig is en volstaan kan worden met een opblaashal. Diverse verenigingen, waaronder de Theresiakerk en de PKN Maarn/Maarsbergen, hebben bezwaar aangetekend.

Novice Maria Stella Caeli

Novice Maria Stella Caeli
Danielle Raue is ingetreden bij de Blauwe Zusters op 12 januari 2020. In mei kreeg zij het kruis van Matará dat ze nu iedere dag draagt. Na 6 maanden in Den Haag als ‘postulante’ is zij verhuisd naar Italië en gaan wonen in het noviciaat in Segni.

In Memoriam Hetty Rutten-Spitshuis

In Memoriam Hetty Rutten-Spitshuis
Hetty werd geboren op 18 april 1932 in Haaksbergen en overleed op 7 februari 2021 in een verpleeghuis te Bilthoven. De afscheidsdienst vond plaats op 12 februari in de aula van het crematorium Den en Rust te Bilthoven en werd geleid door diaken Marcel Sarot.
Woudenberg

Vastenactie nieuwsbrief

Vastenactie nieuwsbrief
Op Aswoensdag was het zover: de eerste editie van de digitale Vastenactie nieuwsbrief voor de parochianen in Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude was een feit.

RK vieringen vanuit de Voorhof (deel 2)

RK vieringen vanuit de Voorhof (deel 2)
De eerste zaterdagavondviering op zaterdagavond 20 februari heeft inmiddels plaatsgevonden. Marcel Sarot ging voor, Fred Slaghekke was cantor en werd met verve begeleid door Kees Boots. Annemarieke en Anniek Slaghekke waren resp. lector en jeugdlector. U kunt deze week de viering nog terug kijken via www.pkndevoorhof.nl, en klik vervolgens in de rubriek ‘Snelle links’ op 'Kerk TV (live)' en daarna op 'Kerk TV-archief'.
Zeist

Vastenopstelling St. Josephkerk

Kijktafel St. Josephkerk
In de Josephkerk in Zeist wordt altijd een mooie opstelling gemaakt bij de huidige periode in het kerkelijk jaar. Op de foto ziet u de kijktafel die er momenteel staat, aan het begin van de Veertigdagentijd. Vanuit de Mariakapel, die open is, heeft u een goed zicht op deze seizoenstafel.

Vespers in de 40-dagentijd

Vespers in de 40-dagentijd
Van 17 februari, Aswoensdag, tot en met 31 maart 2021 is er elke woensdag een oecumenisch vesper in Zeist-West. De vespers worden via Kerkomroep uitgezonden. Thema: 'De weg van het zaad'.

In memoriam Ton Oostveen

In memoriam Ton Oostveen
Frater Ton Oostveen, bekend van de cursussen meditatie en voorganger in de diverse tehuizen in Zeist, is op 10 februari onverwachts overleden. Naar aanleiding van zijn overlijden schreef de Overste van het fraterhuis in De Bilt een brief.
logo Sint Maarten
R.K. Parochie Sint Maarten
Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist
www.parochie-sintmaarten.nl

U ontvangt deze digitale nieuwsbrief, als aanvulling op parochieblad de Mantel. De Mantel verschijnt 6 keer per jaar, de nieuwsbrief verschijnt eens per 2 weken met actueel parochienieuws en met aankomende activiteiten.
Uitschrijven | Aanpassen