logo_psm-groot
website email facebook youtube 
Nieuwsbrief, 10 maart 2021

Bezinning: Onkruid wieden, zorg dragen

Onkruid wieden, zorg dragen
Is dit nu onkruid of is dit juist het goede plantje? Welke moet nu weg? Soms is er bijna geen verschil en lijken kruid en onkruid als twee druppels water op elkaar. Allebei 'kruid' en allebei groen als ze net met ’t kopje boven de grond uitkomen. Je wordt er voorzichtig van. Stel je voor dat je de verkeerde weggooit.
Centraal-nieuws

Onze parochiekerken stapje voor stapje weer open

Onze parochiekerken stapje voor stapje weer open
In het weekend van 13/14 maart zal de St. Jozephkerk in Zeist haar deuren weer openen, de bedoeling is dat de overige kerken in de komende weken zullen volgen. Bij het heropenen houden we de maatregelen strikt in acht en ook nu zult u zich voor het bijwonen van een viering van tevoren moeten aanmelden. Vergeet niet om uw mondkapje mee te nemen. Helaas is koffiedrinken nog niet toegestaan.

Brief van het parochiebestuur over de toekomst van onze parochie

Brief van het parochiebestuur over de toekomst van onze parochie
Midden in de coronacrisis zijn we als parochie Sint Maarten aan het werk gegaan met het ontwikkelen van een visie op de toekomst van onze parochie en het maken van een gezamenlijk concreet plan. Vijf jonge én deskundige mensen helpen ons daarbij met een frisse blik en een doorwrocht onderzoek. Ons parochiebestuur schreef hierover een brief aan alle parochianen. Wilt u weten hoe het zit? Klik dan op 'lees verder', en download de brief.

Enquête i.v.m. toekomst van onze parochie

Enquête

Wilt u mee werken aan het onderzoek naar de toekomst van onze parochie? U helpt ons door deze enquête in te vullen en zoveel mogelijk familie, vrienden en bekenden te vragen dit ook te doen. Het mogen mensen zijn die binnen en buiten de parochie staan.

Klankbordgroep t.b.v. onderzoek toekomst

Klankbordgroep bij onderzoek Berenschot
Vanuit onze parochie is een klankbordgroep samengesteld waar de onderzoekers van bureau Berenschot mee kunnen overleggen. Dit zijn allereerst twee mensen vanuit elk van onze geloofsgemeenschappen, zij zijn hier voor gevraagd, in overleg met de locaties. Verder (oud)leden van het parochiebestuur en het pastoraal team en het secretariaat. Omdat alle bijeenkomsten digitaal zijn, vanwege corona, en een te grote groep onwerkbaar is, gebeurt dit in wisselende samenstelling. Het zijn informatieve en levendige gesprekken.

St. Josephkerk gaat weer open

St. Josephkerk gaat weer open
Op zondag 14 maart, Laetare of Halfvasten, kan er eindelijk weer een Eucharistieveiering worden gehouden in het eucharistisch centrum, de St.Josephkerk te Zeist. De viering wordt voorgegaan door pastor Johan Rutgers, pr. Voor deze viering moet u een plaatsje reserveren.

Het Paasnummer van De Mantel komt eraan

Het Paasnummer van De Mantel komt eraan

Het Paasnummer van ons parochieblad 'De Mantel van Sint Maarten' wordt rond 17 maart op de website geplaatst. De digitale abonnees ontvangen dit nummer met de volgende Nieuwsbrief op 24 maart.

Op weg naar Pasen: online verdieping van het pastoraal team

Op weg naar Pasen: online verdieping in 40-dagentijd
7x omzien naar elkaar
in tijden van corona
het evangelie doen

Zin in wat verdieping in de veertigdagentijd op weg naar Pasen? Wij bieden een kort online programma via ZOOM. Elke dinsdagmorgen van 9.30-10.00 uur (start 23 febr.). Wij zijn er: Fred Kok en Antoinette Bottenberg, pastoraal werkers. Jij ook?

Tips en inspiratie op www.vierpasen.nl

Tips en inspiratie op www.vierpasen.nl
Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan.

Klimaatalarm

Klimaatalarm
Als u zondag 14 maart om 15.00 uur de kerkklokken hoort luiden dan hoort u het klimaatalarm. In het aanstaand Klimaat-weekend van 11 t/m 14 maart uiten allerlei organisaties, hun grote ongerustheid over de opwarming van de aarde. Daarmee willen ze de politiek aansporen om serieus werk te maken van een vergaand klimaatbeleid. Ook de kerken hebben zich hierbij aangesloten.

Hoe reserveer ik voor een viering?

Hoe reserveer ik voor een viering?
Nu er nog maar 30 personen bij een viering aanwezig mogen zijn, is het noodzakelijk dat u een plaatsje reserveert. In dit overzicht is per locatie aangegeven wat er van u verwacht wordt.


Vier online met ons mee. Waar vind ik de vieringen op YouTube en de liturgieboekjes?

Vier online met ons mee. Waar vind ik de vieringen op YouTube en de liturgieboekjes?
De eucharistievieringen voor de parochies Sint Maarten en Sint Lucas worden de komende weken elke zondagmorgen om 11.00 uur via een live­stream vanuit de Sint Jozefkerk Achterveld uitgezonden op hun YouTubekanaal. In dit bericht vindt u informatie over hoe u de vieringen op YouTube kunt vinden. Ook kunt u onderaan dit bericht de liturgieboekjes voor de vieringen downloaden.

Digitaal avondgebed

Digitaal avondgebed
Het pastoraal team verzorgt wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur via onze facebookpagina een avondgebed of bezinningsmoment. We hopen van harte dat u met ons mee viert. Dit avondgebed is later ook terug te kijken op deze pagina van onze website. Nelleke Spiljard, pastoraal werker, zal op woensdag 10 maart het avondgebed verzorgen.
Doorn

Interview met Herman Wijffels: een economie die werkt voor mens en aarde

Interview met Herman Wijffels: een economie de werkt voor mens en aarde
Teun Monster en Goof Lindijer gaan via een zoom-verbinding in gesprek met Herman Wijffels over zijn verrassende en fascinerende visie op de toekomst op het gebied van ecologie, economie en politiek zoals die verwoord zijn in het boek 'De gulden snede'.
Leersum

KAARS(je) opsteken?

KAARS(je) opsteken?
In het verleden is verschillende keren de grote paaskaars uit onze kerk verloot onder de liefhebbers. Recent zijn de paaskaarsen uit 2017 en 2018 onverwacht opgedoken. We gaan deze twee kaarsen nu alsnog aan de vrouw/man brengen door middel van een 'loterij/veiling'. De opbrengst gaat naar het Vastenactieproject van dit jaar. Geïnteresseerd?
Maarn

Digitale verspervieringen in de 40-dagentijd

Digitale verspervieringen in de 40-dagentijd
In het overleg tussen PKN-Maarn/Maarsbergen en de St. Theresiakerk is besloten in de Vastentijd op alle woensdagen vespervieringen te streamen vanuit de Dorpskerk in Maarsbergen. In de veertigdagentijd kunt u elke woensdagavond om 19.00 uur thuis meedoen met een avondgebed.
Woudenberg

Stiltedienst in de 40-dagentijd

vogel zingend
In maart zouden we samen met de Voorhof ook een oecumenische leerdienst houden. Maar omdat er geen mensen de kerken mogen bezoeken en we dus ook niet na afloop onder het genot van een kopje koffie kunnen na-evalueren gaat deze niet door. Daarvoor in de plaats houdt ds. Maarten-Jan Kooistra nu een stiltedienst die uitgezonden wordt via de Kerk-Tv stream.

RK vieringen vanuit de Voorhof (deel 3)

RK vieringen vanuit de Voorhof (deel 3)
Inmiddels hebben we drie Woord- en gebedsvieringen op de zaterdagavond gehad die uitgezonden werden vanuit de Voorhof en ook de komende drie weken gaan we hiermee door.
Zeist

Streamen vieringen vanuit de St. Josephkerk in Zeist

Emmausgangers altaar
Vanaf de Goede Week zullen de kerkdiensten in de St.Josephekerk te Zeist in beeld en geluid kunnen worden uitgezonden. Er zullen professionele camera's worden geplaatst die automatisch of handmatig kunnen worden bediend.

Uw kerkbijdrage via een QR-code

Uw kerkbijdrage via een QR-code
Het moge duidelijk zijn dat door het beperkte bezoek aan onze vieringen ook de kerk-bijdragen aanzienlijk zijn afgenomen. Tijdens de vieringen staan er achterin de kerk, bij de uitgang, mandjes waarin u uw bijdrage kunt leveren. Ook door het scannen van een QR-code kunt u ons steunen.

Vespers in de 40-dagentijd

Vespers in de 40-dagentijd
Van 17 februari, Aswoensdag, tot en met 31 maart 2021 is er elke woensdag een oecumenisch vesper in Zeist-West. De vespers worden via Kerkomroep uitgezonden. Thema: 'De weg van het zaad'.
logo Sint Maarten
R.K. Parochie Sint Maarten
Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist
www.parochie-sintmaarten.nl

U ontvangt deze digitale nieuwsbrief, als aanvulling op parochieblad de Mantel. De Mantel verschijnt 6 keer per jaar, de nieuwsbrief verschijnt eens per 2 weken met actueel parochienieuws en met aankomende activiteiten.
Uitschrijven | Aanpassen