logo_psm-groot
website email facebook 
Nieuwsbrief, 13 januari 2021

Bezinning: 'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen'

'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen'
Laat ons in vrede bidden:

Heer van de wijngaard
die vol liefde voor ons zorgt
U roept ons op om de schoonheid te zien
van elke rank die aan de wijnstok groeit,
de schoonheid van iedere mens.

Centraal-nieuws

Onze parochiekerken blijven gesloten

Onze parochiekerken blijven gesloten
Nu het kabinet heeft besloten de lockdown in onze samenleving te verlengen, zullen ook onze kerken tot in ieder geval 9 februari gesloten blijven voor vieringen met bezoekers (m.u.v. uitvaarten). De weekendvieringen zullen via het YouTubekanaal van de Sint Jozefkerk Achterveld live worden uitgezonden.

In memoriam Elisabeth van Dijl

In memoriam Elisabeth van Dijl
‘…you have to go through the dark
to get to lightness.’

Op de dag van Drie Koningen, 6 januari jl., is Elisabeth van Gageldonk – van Dijl op 68-jarige leeftijd overleden.

Vier online met ons mee. Waar vind ik de vieringen op YouTube en de liturgieboekjes?

Vier online met ons mee. Waar vind ik de vieringen op YouTube en de liturgieboekjes??
De eucharistievieringen voor de parochies Sint Maarten en Sint Lucas worden de komende weken elke zondagmorgen om 11.00 uur via een live­stream vanuit de Sint Jozefkerk Achterveld uitgezonden op hun YouTubekanaal. In dit bericht vindt u informatie over hoe u de vieringen op YouTube kunt vinden. Ook kunt u onderaan dit bericht de liturgieboekjes voor de vieringen downloaden.

Digitaal avondgebed

Digitaal avondgebed
Met ingang van woensdag 2 december heeft het pastoraal team het digitale avondgebed, in een wat andere vorm, weer opgepakt. Wekelijks wordt er woensdagavond om 19.00 uur op onze facebookpagina een avondgebed of bezinningsmoment verzorgd. We hopen van harte dat u met ons meeviert. Dit avondgebed is later ook terug te kijken op deze pagina van onze website.

'Winterkost', nieuw thema bij Geloven Thuis

'Winterkost', nieuw thema bij Geloven Thuis
Het is winter, de natuur is stil en ingekeerd. Dit seizoen vraagt aandacht voor dingen die kostbaar zijn in ons leven. Warmte, vriendschap, aandacht, samen eten. Daarom is ons nieuwe winterthema 'Winterkost'! Over winterse gerechten met liefde gemaakt. Met producten die misschien nog wel veel lekkerder smaken als ze uit de buurt komen, de volkstuin, de landwinkel ... goede kost!

Webinar Fratelli tutti 29 januari 2021

Webinar Fratelli tutti 29 januari 2021
Fratelli Tutti - een hartstochtelijk pleidooi voor universele broederschap In zijn nieuwste encycliek Fratelli Tutti werkt Paus Franciscus typisch franciscaanse thema’s uit als barmhartigheid, respect voor andersgelovigen en inzet voor vrede en verzoening. Het vormt daarmee een prachtig tweeluik met zijn eerdere encycliek Laudato Si uit 2015, waarin de verbondenheid met de schepping centraal staat.
Doorn

Week van gebed voor de eenheid: 'Blijf in mijn Liefde'

Week van gebed voor de eenheid: 'Blijf in mijn Liefde'
Aan de hand van deze woorden uit het evangelie naar Johannes organiseert de Raad van Kerken Doorn op zondagmorgen 17 januari 2021 de jaarlijkse oecumenische viering. De weg naar de ander en de zorg voor de wereld beginnen met de weg naar binnen. De vruchten van een leven in Christus worden zichtbaar in de omgang met elkaar en in de verhouding tot de wereld.
Driebergen

Werkplek nodig?

Werkplek nodig?
Toen we van een parochiaan de vraag kregen of er een kamer beschikbaar was in het parochiecentrum om daar rustig te kunnen werken, realiseerden we ons dat er mogelijk meer mensen op zoek zijn naar een andere werkplek dan hun keukentafel.
Leersum

In memoriam Wim Middelplaats

In memoriam Wim Middelplaats
Tweede kerstdag, 26 december 2020, is aan het eind van de middag, na een kort ziekbed, Wim Middelplaats overleden.
Wim was heel lang lid van ons Andrieskoor en vanaf de oprichting ook van de Schola Cantorum Andreas. Naast deze muzikale bijdrage is Wim ook de kunstenaar die ons onder andere de prachtige kruiswegstaties nalaat.

Kerstkaartenverkoop St. Andries voor vastenactie naar record

Kerstkaartenverkoop St. Andries voor vastenactie naar record
Bij de kerstkaartenverkoop, die we jaarlijks houden als startbedrag voor de komende vastenactie, is er een recordbedrag opgehaald. Ondanks dat de verkoop volledig online gedaan werd, zijn er meer kaarten verkocht. De opbrengst van de kaartverkoop was € 320,- en staat gereserveerd voor de vastenactie 2021.
Woudenberg

Oecumenische viering 17 januari

week eenheid en gebed 2021
Aanstaande zondag 17 januari in de week van gebed voor eenheid is er een oecumenische viering vanuit de Voorhof samen met de Catharinakerk. Voorgangers zullen zijn ds. Marten Jan Kooistra en diaken Marcel Sarot. Daarnaast zal de muzikale ondersteuning vanuit de Voorhof weer aangevuld zijn met parochianen van de Catharinakerk. Het thema dit jaar is "Blijf in mijn liefde".

Jonge Kerstengelen

Jonge Kerstengelen
In het afgelopen rare jaar was het erg lastig om elkaar te ontmoeten: een aantal mensen kon in de afgelopen periode helemaal niet meer naar de kerk komen omdat ze tot de kwetsbare groep behoorden of om wat voor reden minder mobiel waren dan eerst. En de jongeren in onze gemeenschap lieten het beperkte aantal plekken vrij voor een ander.
Zeist

Week van Gebed

logo oecumene
De wereldwijde Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen valt dit jaar van 17 tot en met 24 januari 2021. Thema: 'Blijf in mijn liefde'. Meer info over deze Week van Gebed zie: www.weekvangebed.nl.
In deze week zijn er in Zeist online gebedsbijeenkomsten en een online viering.
Logo-sint-maarten
R.K. Parochie Sint Maarten
Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist
www.parochie-sintmaarten.nl

U ontvangt deze digitale nieuwsbrief, als aanvulling op parochieblad de Mantel. De Mantel verschijnt 6 keer per jaar, de nieuwsbrief verschijnt eens per 2 weken met actueel parochienieuws en met aankomende activiteiten.