logo_psm-groot
website email facebook youtube 
Nieuwsbrief 29 december 2021

Bezinning: Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens
Het is vandaag de eerste dag
Om met iets nieuws te beginnen
Waar niemand aan begon
De eerste dag.


Het pastoraal team en parochiebestuur wensen u een gelukkig nieuwjaar!

(Tekst: Huub Oosterhuis
foto: Marijke van der Giessen)
Centraal-nieuws

Vieringen tot 16 januari 2022 alleen online

Vieringen tot 16 januari 2022 alleen online
Met pijn in ons hart hebben pastoraal team en parochiebestuur besloten om tot 16 januari 2022 géén vieringen met kerkgangers te houden in onze kerken. Dat betekent dat onze kerken de komende tijd helaas dicht zullen zijn. De vieringen vanuit de St. Josephkerk in Zeist zullen via livestream worden uitgezonden. Op zondag 16 januari 2022 hopen we weer fysieke vieringen te kunnen houden.

Pastoraal team op Facebook

kerststal g634236497_1920, pixabay
De engel, keizer Augustus, Jozef, Maria, het kindje Jezus en de herders...... het zijn één voor één boeiende personages uit het kerstevangelie van Lucas. Ze drukken een hoopvolle belofte uit, een verlangen naar het nieuwe begin. Wie zijn ze en wat hebben ze ons te zeggen op weg naar de jaarwisseling?
Leden van het pastoraal team zullen u deze week op Facebook op een eigen manier inspireren.

In de Groene Catharina

In de Groene Catharina
Kees Posthumus, freelance-kerkjournalist, interviewde parochiaan Ton van Leur en Bisschop de Korte, voor een serie artikelen over duurzaamheid in verschillende kerken. Ton van Leur is actief lid van de Heilige Catharina in Woudenberg, een van de twee groene kerken van de parochie Sint Maarten. Binnen de parochie is hij een enthousiast pleitbezorger voor duurzaamheid. Lees hier het artikel van Kees Posthumus.

Kerststallenroute ‘De Weg van het Licht’ in Baarn

Kerststallenroute ‘De Weg van het Licht’ in Baarn
Rond Kerst 2021 wordt voor het 26ste achtereenvolgende jaar de kerststallenroute in Baarn georganiseerd. In 274 Baarnse tuinen staan kerststallen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Men kan de route op eigen gelegenheid afleggen, bij voorkeur lopend en fietsend, maar ook per auto is mogelijk. De kerststallenroute kent een grote variatie: stallen, schilderijen, kinderkerststallen, wandkleden, etc.

Kerstboodschap van de bisschoppen

Kerstboodschap van de bisschoppen
De R.-K bisschoppen hebben een kerstboodschap geschreven.

Gezocht: bezorger(s) voor De Mantels naar locaties

Gezocht: bezorger(s) voor De Mantels naar locaties
Jarenlang heeft Jan van Baal, parochiaan uit Maarn, klaargestaan om de Mantel, ons parochieblad, naar alle geloofsgemeenschappen van Sint Maarten toe te brengen. Wij willen hem van harte bedanken voor zijn inzet en trouw. Vanaf 2022 geeft hij dit stokje graag over aan iemand anders. Wie is/zijn er 6x per jaar een dagdeel beschikbaar om deze dankbare taak van Jan over te nemen?

(Online) vieren en liturgieboekjes

(Online) vieren en liturgieboekjes
De eucharistievieringen voor de parochies Sint Maarten wordt elke zondagmorgen om 11.00 uur, via een livestream vanuit de St. Josephkerk in Zeist, uitgezonden.
Klik op 'lees verder' voor een link naar deze livestream en de liturgieboekjes.Doorn

Oecumenische viering zondag 16 januari Doorn

Oecumenische viering zondag 16 januari Doorn
“Licht in het duister”, deze woorden staan centraal in de jaarlijkse oecumenische viering vanuit de Raad van Kerken Doorn op zondag 16 januari 2022. De woorden zijn ontleend aan het bekende verhaal uit Matteus 2 over de magiërs uit het Oosten die een bijzondere ster zagen en deze volgden. Als thema passen deze woorden zeker in deze tijd van een een wereldwijde coronapandemie met grote economische, politieke en sociale gevolgen.
Driebergen

Dankwoord

Dankwoord
Aan alle vrijwillig(st)ers van Sint Petrus’ banden,

Het is al weer bijna 2022. Opnieuw hebben we een bewogen jaar achter ons. Een jaar waarin maatregelen in verband met corona afwisselend versoepeld en strak werden toegepast. Voor velen was het niet leuk dat geplande activiteiten geen doorgang konden vinden. Soms op het laatste moment.
Zeist

Aan het begin........bericht van de wijkinloophuizen

Aan het begin........bericht van de wijkinloophuizen
Aan het begin van een nieuw jaar staan we! Starten met een schone lei, nieuwe plannen en nieuwe kansen! En nieuwe plannen hebben we! In het werk binnen de inloophuizen zijn er altijd weer situaties, waaruit ideeën voortkomen voor nieuwe activiteiten.

Gebedsweek voor de eenheid: Licht in het duister

Gebedsweek voor de eenheid: Licht in het duister
We beginnen de gebedsweek, van 16 t/m 23 januari 2022, op zondag 16 januari om 10.00 uur met een gezamenlijke viering in de Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, Zeist. Dit jaar gaan christenen uit het Midden-Oosten ons voor. Zij leven in een regio waar spanningen en conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid ver te zoeken is. Zij kozen voor ons het thema uit: “Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden” (Matteüs 2: 1-12).

Dagelijkse gebedsbijeenkomst in de gebedsweek voor de eenheid

Dagelijkse gebedsbijeenkomst in de gebedsweek voor de eenheid
In de gebedsweek voor de eenheid kunt u van maandag 17 t/m zaterdag 22 januari dagelijks afwisselend in verschillende kerken een gebedsbijeenkomst bijwonen (van 19.00-19.45 uur met een uitloop van een kwartier voor ontmoeting bij koffie en thee).

Digitale collecte

Digitale collecte
U kunt tegenwoordig uw bijdrage aan de kerk ook anoniem schenken via uw smartphone of tablet. Hiervoor hangt er in de kerk een grote QR-code . Als u hiervan een foto maakt via uw toestel wordt u automatisch doorverbonden met een Givt-app(locatie) waarmee u uw bijdrage kunt invullen. Wij zullen de QR-code ook tijdens de online vieringen laten zien.
Afgelast
Vanwege de strengere coronamaatregelen die zaterdag 18 december jl. zijn afgekondigd, gaan de volgende activiteiten helaas NIET door:
logo Sint Maarten
R.K. Parochie Sint Maarten
Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist
www.parochie-sintmaarten.nl

U ontvangt deze digitale nieuwsbrief, als aanvulling op parochieblad de Mantel. De Mantel verschijnt 6 keer per jaar, de nieuwsbrief verschijnt eens per 2 weken met actueel parochienieuws en met aankomende activiteiten.
Uitschrijven | Aanpassen