logo_psm-groot
website email facebook youtube 
Nieuwsbrief 12 januari 2022

Bezinning: Week van gebed voor de eenheid

MissieNederland_WvG2022_Poster_A4_Draft.indd
Heer God, verlicht onze weg
door het licht van Christus
dat voor ons uit gaat en ons leidt.

Verlicht ons en woon in ons.
Help ons de kribbe in ons hart te ontdekken, waar een groot licht slaapt.

Schepper van het licht,
wij danken U voor het geschenk van de ster die nooit dooft:
Jezus Christus, onze Heer en Verlosser.
Laat deze een baken zijn voor onze levensreis.

Genees onze verdeeldheid
en breng ons dichterbij het licht,
zodat wij onze eenheid in U mogen vinden.

Amen.
Centraal-nieuws

Kerken gaan weer open, wel reserveren

Kerken gaan weer open, wel reserveren
De boostercampagne is zodanig gevorderd dat de meeste mensen die onze kerken bezoeken, deze boostervaccinatie inmiddels hebben ontvangen. Hoewel de besmettingscijfers nog steeds oplopen en voorzichtigheid zeker geboden blijft, achten wij het toch verantwoord om per 16 januari a.s. de kerken weer te openen. Voor het bijwonen van een viering moet je wel een plaats reserveren.

Actie Kerkbalans 2022:
Help mee onze parochie 'in balans' te houden

Actie Kerkbalans 2022: Help mee onze parochie 'in balans' te houden
Het zal u niet verbazen dat kerkbalans 2022 van groot belang is voor de financiële continuïteit van onze geloofsgemeenschap Sint Maarten. De lockdown drukte een zwaar stempel op de lopende begroting, we stevenen af op een stevig tekort. Hopelijk komen er snel meer versoepelingen, zodat we weer kunnen gaan opbouwen. Laten we elkaar hierin bovenal vasthouden en proberen met elkaar met elkaar de parochie 'in balans' te houden.

Doe je mee? Nieuwe reeks online bezinningen over deugden!

Doe je mee? Nieuwe reeks online bezinningen over deugden!
De online bezinningen zijn in trek, daarom gaan we door. In de nieuwe reeks belichten we de deugden. Je kan aansluiten op de dinsdagochtenden van 9.30-10.00 uur. Eén van de pastores, Fred Kok of Antoinette Bottenberg, neemt je mee door het thema. Daarna kan je uitloggen of nog even napraten.

Winterwarmte delen, nieuw thema Geloven thuis

Winterwarmte delen, nieuw thema Geloven thuis
In deze koude wintermaanden kun je soms echt genieten, bijvoorbeeld van de zon die schijnt op een wereld die is bedolven onder een dik pak sneeuw. Maar de winter kan ook grauw en saai zijn. Meestal heb je in de winterkoude juist ook innerlijke warmte nodig. Dan gaat er niets boven de nabijheid van een ander, waar je je veilig bij voelt, en die met jou zijn/haar warmte deelt.

Voor een synodale kerk:
Paus Franciscus raadpleegt ons als gelovigen

Voor een synodale kerk
Het zal u niet ontgaan zijn. Er is een heleboel verandering gaande binnen de Katholieke kerk. Het aantal gelovigen neemt af, kerken moeten in rap tempo sluiten en overal zitten priesters, pastoraal medewerkers en vrijwilligers met dezelfde vragen. Hoe betrekken we meer mensen bij de kerk? Hoe moet het nu verder? Ook veel van u zullen deze vragen hebben.

Bedevaart: 'Naar de bronnen van het vroeg-christelijk geloof'

Bedevaart: 'Naar de bronnen van het vroeg-christelijk geloof'
Het Aartsbisdom Utrecht gaat in 2022 op bedevaart naar Ierland, en wel van 27 mei t/m 2 juni. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Het gehele programma en overige informatie kunt u vinden op www.aartsbisdom.nl.


Bron tekst en foto: nieuwsbrief aartsbisdom nr. 248

Nieuw Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Nieuw Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
De diocesane bisschoppen van Nederland en de Ordinaris van het Militair Ordinariaat hebben na overleg met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) een herzien Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag vastgesteld. Dit vervangt per 1 januari 2022 het huidige Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag uit 2014.

Reserveren voor een viering

Reserveren voor een viering
Wil je een viering bijwonen, dan zal je hiervoor een plaats moeten reserveren. Klik op 'lees verder' om te zien hoe elke locatie dit heeft geregeld.


(Online) vieren en liturgieboekjes

(Online) vieren en liturgieboekjes
De eucharistievieringen voor de parochies Sint Maarten wordt elke zondagmorgen om 11.00 uur, via een livestream vanuit de St. Josephkerk in Zeist, uitgezonden.
Klik op 'lees verder' voor een link naar deze livestream en de liturgieboekjes.Doorn

Oecumenische viering zondag 16 januari Doorn

Oecumenische viering zondag 16 januari Doorn
“Licht in het duister”, deze woorden staan centraal in de jaarlijkse oecumenische viering vanuit de Raad van Kerken Doorn op zondag 16 januari 2022. De viering vindt online plaats vanuit de Maartenskerk. Jeanette van Osselen en Nelleke Spiljard gaan mee voor, enkele zangers vanuit onze kerk zingen.

De viering begint zondag met een prentenboek op powerpoint voor kinderen. Daarna kunnen zij aan de slag met verwerkingsmateriaal. Klik op 'lees verder' om het materiaal hiervoor te downloaden.
Driebergen

Viering gebedsweek eenheid verplaatst: volgt u de ster?

Viering gebedsweek eenheid verplaatst: volgt u de ster?
De oecumenische viering voor de gebedsweek voor de eenheid van de christenen op 23 januari a.s. is verplaatst van de St. Petrus’ bandenkerk naar ’t Hoge Licht (Klaproos 2, Driebergen); dit omdat er dan gestreamd kan worden. In deze viering wordt o.a. een prachtig verhaal van Tonke Dragt verteld over ‘De Drie Dwazen’; er is piano- en orgelspel en zangers van de verschillende kerken, waaronder leden van Mediant, zingen mee; en ook de voorgangers van de Driebergse kerken , waaronder Marjolein Tiemens en Nelleke Spiljard, dragen bij.
Woudenberg

Music en More zondag 16 januari

Music en More zondag 16 januari
Vanuit de Voorhof zal op zondagavond 16 januari om 19:00 een muzikale oppepper worden uitgezonden. Deze wordt georganiseerd door jongeren van de Voorhof en de Catharinakerk. Kijk dus online mee om te zien welke muzikale nummers of andere creatieve ideeën deze jongeren hebben bedacht! De muzikale oppepper op 16 januari begint om 19:00 en is te volgen via kerk-tv-uitzending.

Oecumenische viering zondag 16 januari

Oecumenische viering zondag 16 januari
Zondag 16 januari is er een oecumenische viering samen met de Voorhof. Deze viering in de Week van Gebed voor Eenheid zal vanuit de Voorhof worden gestreamd en online te volgen zijn. Voorgangers zijn ds. Pieter Koekkoek en Angelique Martina-Spies. De viering zal staan in het Teken van Gods Licht en zal door beide geloofsgemeenschappen muzikaal worden ondersteund. De oecumenische viering begint om 10:00 en is te volgen via kerk-tv-uitzending.
Zeist

Gebedsweek voor de eenheid: Licht in het duister

Gebedsweek voor de eenheid: Licht in het duister
We beginnen de gebedsweek, van 16 t/m 23 januari 2022, op zondag 16 januari om 10.00 uur met een livestream-viering in de Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, Zeist.
Dit jaar gaan christenen uit het Midden-Oosten ons voor. Zij leven in een regio waar spanningen en conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid ver te zoeken is. Zij kozen voor ons het thema uit: “Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden” ( Matteüs 2: 1-12).

Dagelijkse gebedsbijeenkomst in de gebedsweek voor de eenheid

Dagelijkse gebedsbijeenkomst in de gebedsweek voor de eenheid
In de gebedsweek voor de eenheid kunt u van maandag 17 t/m zaterdag 22 januari dagelijks afwisselend in verschillende kerken een gebedsbijeenkomst bijwonen (van 19.00-19.45 uur.

Digitale collecte

Digitale collecte
U kunt tegenwoordig uw bijdrage aan de kerk ook anoniem schenken via uw smartphone of tablet. Hiervoor hangt er in de kerk een grote QR-code . Als u hiervan een foto maakt via uw toestel wordt u automatisch doorverbonden met een Givt-app(locatie) waarmee u uw bijdrage kunt invullen. Wij zullen de QR-code ook tijdens de online vieringen laten zien.
Afgelast
Vanwege de strengere coronamaatregelen die zaterdag 18 december jl. zijn afgekondigd, gaan de volgende activiteiten helaas NIET door:
logo Sint Maarten
R.K. Parochie Sint Maarten
Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist
www.parochie-sintmaarten.nl

U ontvangt deze digitale nieuwsbrief, als aanvulling op parochieblad de Mantel. De Mantel verschijnt 6 keer per jaar, de nieuwsbrief verschijnt eens per 2 weken met actueel parochienieuws en met aankomende activiteiten.
Uitschrijven | Aanpassen