Voorbereiding H. Vormsel gaat van start

De voorbereiding op het H. Vormsel gaat van start met een informatieavond voor de jongere(n) en hun ouder(s)/verzorger(s) op woensdag 24 april om 19.00 uur in het parochiecentrum St. Petrus' banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen-Rijsenburg. Meer informatie en het aanmeldingsformulier vind je hier op onze website.

LAATSTE NIEUWS

Blogs van de week

"Love and Mercy, that’s what you need tonight. So, love and mercy to you and your friends tonight" De twee woorden: rechtvaardig [...]

Blogs van de week

In de Nederlandse vertalingen van het lijdensverhaal volgens de evangelist Marcus valt op dat tegen het slot meermalen het woord ‘geest’ wordt [...]

Geloof en goede werken

De vrucht van de het geloof is goed doen aan de armen. Want geloven in God en de werken van barmhartigheid verwaarlozen, dat is een onvruchtbaar geloof. Een onvruchtbare boom wordt tevergeefs verzorgd, een harde steen wordt tevergeefs besproeid, een dor stuk woestijn wordt tevergeefs geploegd. Op dezelfde manier baat het de mens niets om wel de waarheid te erkennen maar niet het goede te willen doen. Terecht staat geschreven dat geloof zonder werken dood is.

Aurelius Augustinus, Sermo 350D,1

Foto: Pixabay