Aan het begin van een nieuw jaar staan we! Starten met een schone lei, nieuwe plannen en nieuwe kansen! En nieuwe plannen hebben we! In het werk binnen de inloophuizen zijn er altijd weer situaties, waaruit ideeën voortkomen voor nieuwe activiteiten.

Zo is het idee om in elk inloophuis een Buurtcirkel te hebben. In Zeist-West is hiermee al wat proefgedraaid.  Het gaat om een aantal buurtbewoners dat samen een groep vormt. Deze groep onderneemt activiteiten mét elkaar en is er vóór elkaar!

De activiteiten kunnen heel verschillend zijn. Het is maar net waar de belangstelling naar uit gaat.

In Zeist-West eet de groep eens per maand met elkaar en wordt de maaltijd voorbereid met een kookvrijwilliger waarbij het doel is om een gezonde maaltijd te koken. Bij dit gebeuren heeft iedereen een taak. Van boodschappen doen, mee helpen koken of het afruimen naderhand: iedereen doet wat.

Wijkinloophuis Zeist-Centrum hoopt eens per maand een zingevingscafé te starten in samenwerking met Stichting Geestelijke Verzorging Palliatief in Zeist. Daarbij zullen onderwerpen als bijvoorbeeld het levenseinde aan de orde komen of het regelen van zaken daaromheen.

In Zeist-West heeft de kunstcommissie van het Kerkelijk Centrum toestemming gegeven de hal naar het inloophuis in te richten met door de Crea-, en Haak- en Breigroep zelfgemaakte spullen. De bedoeling is daar een project van te maken waarvoor subsidie gezocht zal worden, zodat spulletjes op een mooie manier tentoongesteld kunnen worden.

Verder is er daar de wens neergelegd door een bezoeker om een ‘Moeder-ochtend’ te starten, voor moeders die hun kinderen naar één van de drie omringende scholen brengen. Dit vanuit de behoefte aan contact met mensen die in dezelfde omstandigheden verkeren.

Daarnaast is er ook de vraag gekomen om themabijeenkomsten voor ouderen te organiseren, bijvoorbeeld rondom zingeving of met als onderwerp: hoe leven wij met elkaar in de wijk.

En dan is er nog een aloude wens om een wandelactiviteit vanuit het inloophuis te organiseren met aansluitend het Samen Soepen of gezamenlijk drinken van koffie of thee in de inloop.

In Vollenhove, het inloophuis met de minst beschikbare ruimte, wordt gekeken naar het functioneler maken van de ruimte, wanneer de verbouwing plaatsvindt (in Vollenhove vindt een grootschalige verbouwing plaats in de L-flat). Op het moment van schrijven worden voorstellen daartoe besproken en op haalbaarheid getoetst. Daarnaast wordt gedacht aan extra activiteiten zoals een knutselmiddag, een spelavond en een gebedskring voor vrijwilligers.

In het Lindenhuis wordt gewerkt aan de herinrichting van de ruimte!! Ook zijn er plannen voor het maken van een moestuin naast het Lindenhuis. Daarvoor is toestemming verkregen en de bedoeling is om daarvan een buurtproject te maken! Het mooie is dat de ideeën vanuit en samen met de bezoekers worden uitgedacht.

Een nieuw begin, vanuit het perspectief dat er verder gebouwd kan worden aan het aanbod van de wijkinloophuizen! Vertrouwen dat ook in dit nieuwe jaar het werk gedragen wordt door de mensen in de kerken die de achterban vormen. Geloof, dat er steeds weer voldoende vrijwilligers zich aanbieden die dit alles mogelijk maken. En een gastvrij hart om de mensen om wie het gaat met open armen te ontvangen.

Onze potloden zijn gescherpt en we gaan voor een kleurrijk 2022!

Marian van Giezen, Marianne Krijgsman, Rianne Verduin en Ton Verweij

 

Wil je mee kleuren???? Sluit als vrijwilliger aan bij één van onze activiteiten! We hebben je nodig en we bieden werkzaamheden waar je voldoening voor terug krijgt. Neem contact op via info@kerkensamenleving.nl.