Het zal u niet verbazen dat kerkbalans 2022 van groot belang is voor de financiële continuïteit van onze geloofsgemeenschap Sint Maarten.

De lockdown drukte een zwaar stempel op de lopende begroting, we stevenen af op een stevig tekort. Hopelijk komen er snel meer versoepelingen, zodat we weer kunnen gaan opbouwen. Laten we elkaar hierin bovenal vasthouden en  proberen met elkaar de parochie ‘in balans’ te houden (zie ook de brief van pastoor Harrold Zemann die u hieronder kunt downloaden). Daar is uw hulp bij nodig, dat lukt niet zonder al die mensen die zich inzetten, en ook niet zonder geld. We vertrouwen erop dat u straks weer ruimhartig zult geven aan uw kerk, de kerk van morgen. Wees welkom en alvast hartelijk dank voor uw goede gaven.

Gerard Hoogervorst
penningmeester@parochie-sintmaarten.nl

Download brief Kerkbalans pastoor Harrold Zemann