De actie Kerkbalans 2022 is inmiddels in volle gang. Help je mee onze parochie ‘in balans’ te houden?                     .

Download brief Kerkbalans 2022

 

U kunt uw bijdrage, o.v.v. ‘Kerkbalans’, overmaken op rekeningnummer:

Geloofsgemeenschap St. Martinus, Doorn:
NL12 INGB 0000 5810 28 of NL 56 ABNA 0436 9442 00 t.n.v. St. Martinuskerk Doorn.

Geloofsgemeenschap St. Petrus’ banden, Driebergen:
NL20 RABO 0375 2287 72 t.n.v. kerkbestuur Sint Petrus’ banden, Driebergen.

Geloofsgemeenschap St. Andries, Leersum:
NL 32 INGB 0006 4626 51 t.n.v. R.K. parochie Sint Maarten, geloofsgemeenschap St. Andries

Geloofsgemeenschap St. Theresia, Maarn:
NL56 RABO 0372 4328 75 t.n.v. St. Theresiakerk Maarn/Maarsbergen.

Geloofsgemeenschap H. Catharina, Woudenberg:
NL22 INGB 0002 3575 00 t.n.v. Parochie St. Maarten, Geloofsgemeenschap H. Catharina

Geloofsgemeenschap Emmaus, Zeist:
NL74 INGB 0000 2489 48 t.n.v. Parochie St Maarten Emmausgemeenschap  Zeist