Voor u gelezen:

Document uit Rome over het begraven van doden en het behoud van as bij crematie

In “De Begraafplaats”” van december 2016 lazen wij voor u een instructie van de Congregatie voor de Geloofsleer  vanuit Rome met de titel “Ad Resurgendum cum Christo” (Om met Christus te verrijzen).

Het  document is een instructie en geeft aanwijzingen met betrekking tot de begrafenis van overleden gelovigen en het bewaren van as in het geval van crematie.

De instructie vraagt de nodige eerbied voor het menselijk lichaam als integraal deel van de persoon. Dat geldt ook voor de as na crematie, die bij voorkeur wordt bijgezet op een kerkhof of andere gewijde plaats. Om de eerbied voor de as van de overledenen te verzekeren op langere termijn, is het bewaren van de as thuis uitsluitend voor zeer uitzonderlijke omstandigheden voorbehouden. Daarbij mag de as niet verdeeld worden onder de verschillende familieleden, is het niet toegestaan de as in de lucht, op land, op zee of op andere wijze te verstrooien noch deze te bewaren in aandenkens, sieraden of andere objecten. Aldus de instructie.

Voor degene die het hele document wil lezen, verwijzen wij naar de website van het Aartsbisdom Utrecht: https://www.aartsbisdom.nl/romeins-document-begrafenis-en-bewaren-as-crematie/