Aan de vooravond van de eerste zondag van advent zal Pastor Ko Schuurmans uit Krommenie ons inwijden in het specifieke karakter van de liturgie in de Adventstijd.

Advent: tijd van wachten en verwachting. Maar waar wachten wij eigenlijk op? Op de Kerstvakantie? Op een paar gezellige vrije dagen? Op ons kerstpakket? Op de komst van Jezus Messias, zeggen we. Daarom een avond over de Advent: over het ontstaan, de geschiedenis, de rituelen en gebruiken. Over de adventskrans, de namen van de kaarsen, over de O-antifonen, over het Luciafeest en nieuwe liederen die daarbij gezongen kunnen worden. Kortom tal van suggesties voor het vieren van de Advent in de Leersumse kerken worden in deze bijeenkomst aangereikt.

Drs. Ko Schuurmans (1947) is gepensioneerd rk pastor. Vanaf was hij 1985 verbonden aan het Pastoraal Centrum later de Pastorale Dienstverlening van het RK bisdom van Haarlem. Hij schreef en schrijft veel over liturgie en de bijbel. Daarnaast schrijft hij liturgische (lied) teksten. Veelvuldig gaat hij voor in vieringen in rooms-katholieke en protestantse kerken o.a. in de Johanneskerk in Leersum.

Datum                             donderdag 29 november

Tijd                                   20.00 uur

Locatie                            Johanneskerk

Begeleiding                   Teun Monster en Theo Wagenaar