Tijdens de adventsperiode vraagt Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertelt Adventsactie verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.

Dit jaar staan hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen centraal. In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie steunt dit jaar vier projecten in Zimbabwe, Gaza, El Salvador en Somalië die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is bijzonder welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, of uw donatie doen m.b.v. onderstaande QR-code.