‘Ieder kind een goede start’. Onder dat motto voert Adventsactie dit jaar campagne voor een goede start in het leven voor ieder kind. Eén op de zeventwintig kinderen sterft voor het vijfde levensjaar. Tijdens de Advent vraagt Adventsactie aandacht voor hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Adventsactie: “Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het leven.”

Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom steunt de landelijke campagne dit jaar vier projecten die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven.

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is zeer welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie of een bijdrage overmaken door het scannen van onderstaande QR-code:


Adventsactie 2022

Foto: www.vastenactie.nl