Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger en kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn.

Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks wordt er campagne gevoerd tijdens de vier weken voor Kerstmis: de Adventsperiode. Adventsactie steunt dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. “Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom”, schrijft Adventsactie op haar website.

Giften zijn over te maken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. Meer informatie over de projecten: www.adventsactie.nl

Foto: Adventsactie