na meer dan 25 jaar…

In zijn vergadering van 3 juni jl. heeft de Locatieraad van Sint Petrus’ banden afscheid genomen van ‘zijn bijzondere secretaris’ Jozeph Verbon. Bijzonder omdat Jozeph in meer dan 25 jaar binnen onze parochie in Driebergen vrijwel alle denkbare vrijwilligersfuncties heeft vervuld: van misdienaar, acoliet, koster en lector, tot secretaris en leider van bijzondere projecten zoals de AVG en de organisatie van evenementen in samenwerking met onder meer de Katholieke bond voor Ouderen, de Middenstandsvereniging en de Vrienden van het Kerkplein.

Bijzonder ook, omdat Jozeph al die jaren een gedreven en bijzondere secretaris voor onze Locatieraad was. Met name voor huwelijksinzegeningen, de meerdere koren, muziekuitvoeringen binnen onze kerk, en het oog houden op openstaande onderwerpen, was hij een onmisbare schakel.

Daarnaast was Jozeph voor een viering dikwijls even in de sacristie te vinden, voor het contact met de kosters om vervolgens ook als lector het nodige aan de viering bij te dragen. Door zijn verbindende eigenschappen en efficiënte manier van werken heeft hij voor onze Locatieraad en de parochie veel werk verzet en ons voorbereid op nieuwe wegen. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. Na opheffing van de Corona lockdown zullen wij tegen het einde van het jaar in een bijzondere viering stilstaan bij zijn afscheid.

Wij wensen Jozeph en Tess een mooie toekomst en heel veel geluk, na hun verhuizing deze maand van Driebergen naar een ander onderkomen in het oosten van het land.

Namens de Locatieraad,
Ton Buijs, voorzitter