Zondag 30 juni a.s. bent u van harte uitgenodigd om bij het afscheid van onze kapelaan Karel Donders aanwezig te zijn.

11.00-12.15 uur: Eucharistieviering in de St. Catharinakerk, Langstraat 36, Barneveld. Celebranten kapelaan Karel Donders en pastoor Harrold Zemann, m.m.v. het St. Caeciliakoor. Via livestream en verbindingen van de geluidsinstallaties zullen de mis en eventuele toespraken overal te volgen zijn via Kerkomroep.

12.15-13.00: Café complet

13.00-16.00: Receptie. Voor broodjes wordt gezorgd. Als u tijdens de receptie een bijdrage aan de activiteiten wilt geven, kunt u contact opnemen met Hans van Blokland, 06-12796701

In plaats van een persoonlijk afscheidscadeau stelt Karel Donders een bijdrage op prijs aan het Missiewerk van de  zusters Carmelitessen van het Goddelijk hart van Jezus en het Missiewerk van bisschop Henk te Maarssen svd in Papua Nieuw Guinea. Een bijdrage kan worden gegeven op zondag 30 juni in Barneveld, maar kan ook t/m 31 augustus, de officiele laatste werkdag van kapelaan Donders, worden overgemaakt naar:

Stichting “Geef het Door” te Barneveld
Bankrekeningnummer: NL05 ABNA 0829667369
Onder vermelding van “Afscheid kapelaan Donders”.

Verder wordt er gewerkt aan een fotoboek waarin een beeld wordt gegeven van wat Karel Donders voor alle geloofsgemeenschappen heeft betekent en heeft gedaan. Daarvoor is al eerder een oproep gestuurd naar alle geloofsgemeenschappen om foto’s te mailen (eventueel via We Transfer) naar Margje Hengeveld, margje.hengeveld@gmail.com.

Parkeren
Gratis parkeren kan op het Gowthorpeplein (heel erg dichtbij) of bij het Schaffelaartheater (ook nog dichtbij).