Op Allerzielen was onze kerk geopend voor hen die een kaarsje wilden opsteken ter nagedachtenis aan onze overledenen.
Het was een mooie avond van herinneren, maar ook ontmoeten en praten met elkaar.

Foto: Korien Bast