Op Allerzielen, donderdag 2 november, bent u vanaf 17.00 uur welkom in de kerk van Sint Petrus’ banden om daar in alle rust een kaarsje te branden. De viering begint om 19.30 uur en wordt traditiegetrouw verzorgd door de Werkgroep Rouwpastoraat, waarbij Mediant voor de muzikale omlijsting zorgt. Tijdens de viering worden alle namen genoemd van de parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden. Ook wordt voor iedere overledene een kaars aangestoken. Na de viering gaan we naar het kerkhof aan de Drieklinken, waar overal kaarsjes branden. Na een kort samenzijn daar is er gelegenheid om een kop koffie te drinken in het parochiecentrum. Iedereen is van harte welkom