2 november, 17.30 uur, de duisternis begint te vallen en door een aantal vrijwilligers worden de paden tussen de graven van een lichtje voorzien. Er branden ook al een paar graflichtjes bij de graven. De begraafplaats is sfeervol verlicht.

Er staat een grote tent waar straks de gebedsdienst zal worden gehouden ter nagedachtenis aan de overledenen die rusten op deze mooie plek.

18.45 uur, het is nu helemaal donker en de eerste mensen, soms vergezeld van hun familieleden komen aarzelend de tent in en zoeken een plekje. Een aantal op uitnodiging omdat hun dierbare afgelopen jaar is overleden en zij het gedachteniskruisje krijgen uitgereikt. Veel mensen ook omdat zij deze kostbare traditie willen bijwonen. Inmiddels zijn er ca. 90 mensen bijeen.

Om 19.00 wordt de klok geluid, teken dat de gebedsdienst zal beginnen. Na het welkom van diaken Marcel Sarot worden de gedachteniskruisjes uitgereikt en wordt er een kaarsje aangestoken. Mijn kleinzoon vindt het spannend om het kruisje van opa op te halen en een kaarsje aan te steken.

De preek is inspirerend en troostend. We mogen vanuit het donker naar het licht gaan. Hoopvolle woorden.

Na de viering gaan we een lichtje bij het graf van mijn man, vader en opa brengen en kijken terug op het afgelopen jaar, maar zeker ook op al de jaren ervoor toen hij nog bij ons was. De koffie en thee bij onze terugkomst in de tent is meer dan welkom.

Graag deel ik een gedeelte van de tekst van Dietrich Bonhoeffer die Marcel Sarot voorlas:
‘Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert de pijn van de herinnering in stille vreugde.
De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees, maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt. Je moet zorgen dat je niet in je herinneringen blijft graven en je erin verliest. Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, maar alleen op bijzondere ogenblikken. Buiten de ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit. Dan wordt het verleden een blijvende bron van vreugde en kracht’.

Veel dank aan allen die deze mooie Allerzielenviering hebben mogelijk gemaakt.

Familie Rietveld