Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van de Andrieslocatie werd aan een duidelijk heel verraste Annie van Wees de Andriespenning uitgereikt. De bij de penning behorende oorkonde vermeldde: “als blijk van grote erkentelijkheid voor haar belangeloze inzet voor de parochie en de  geloofs­gemeenschap Sint Andries, vanaf 1970 als lid van het kerkkoor. Vanuit de werkgroep diaconie bezoekt zij o.a. ouderen en zieken, verwelkomde nieuwe parochianen, verzorgt de middag­vieringen (en het vervoer daarheen) voor ouderen, vervaardigde honderden wenskaarten t.b.v. de Vastenactie, draagt zorg voor de kerkelijke paramenten en draagt bij aan de bloemversieringen in de kerk”. Een wélverdiende onderscheiding dus! Of, zoals Corine Bast die de penning namens de locatieraad uitreikte in haar toespraakje zei: “van onze vrijwilligers doet de een dít, de ander dát, weer een ander doet zús of zó. Maar Annie doet dit, dat, zus én zo!” Hopelijk blijft Annie nog heel lang dit alles doen!