In het weekend van 2 en 3 april jl. werd in onze kerken het bericht voorgelezen dat pastoraal werker Antoinette Bottenberg ons per 1 juni a.s. zal gaan verlaten. De reacties in de kerk waren heel duidelijk: onze medeparochianen  in de verschillende geloofsgemeenschappen vinden het heel jammer. Anderen ervaren het zelfs als pijnlijk omdat ze als pastor midden in de gemeenschap heeft gestaan en met vele mensen in de loop van de tijd heeft opgetrokken in vreugde en verdriet, ook met ons, haar collega’s, in het pastoraal team.

Natuurlijk kunnen we haar ook feliciteren: Antoinette heeft gekozen voor een nieuwe uitdaging en zal gaan werken als Rk geestelijk verzorger bij “Carinova Deventer en Salland”. Dat betekent dat zij in die regio als pastor werkzaam zal zijn binnen de gezondheidszorg voor met name ouderen en hun naasten.

Antoinette heeft 12 jaar met veel plezier gewerkt binnen de Sint Lucas- en Sint Maartenparochie. Toen ze vertelde dat ze zou gaan vertrekken was ze zichtbaar aangedaan: ze zal onze parochies en vele mensen erg gaan missen, en dat is zeker ook andersom zo. Maar ondanks het verlies voor ons wensen we haar heel veel plezier, inspiratie en kracht toe op haar nieuwe weg. Haar afscheid zal plaatsvinden op 28 mei aanstaande om 19.00 uur tijdens een gebedsviering in de Sint Jozefkerk van Leusden (Hamersveldseweg 51), met aansluitend een receptie in het parochiecentrum, waarbij u allen van harte bent uitgenodigd.

Met hartelijke groet, namens parochiebestuur en pastoraal team,

pastoor Harrold Zemann

 

Foto: Simone de Vette