Het Ariënsinstituut, het opleidingsinstituut van het Aartsbisdom Utrecht voor priesters, diakens, catecheten en diaconaal assistenten, wil komende september beginnen met een nieuw studiejaar, o.a. voor vrijwilligers die catecheet of diaconaal assistent willen worden. Daarnaast is er de opleiding tot priester of diaken.

 Catecheten zetten zich als vrijwilliger met geloof en deskundigheid in de parochie in voor het geloofsonderricht. Dit doen zij onder verantwoordelijkheid van de pastoor, in afstemming met hem en de andere leden van het pastoraal team. Wie de cursus met goed gevolg afrondt, kan (steeds voor vier jaar) van de aartsbisschop een zending ontvangen als medewerker in de parochiecatechese.

Een diaconaal assistent is een goed geschoolde vrijwilliger die in de parochie actief is op het gebied van caritas en diaconie, ook weer in nauw contact met de pastoor en de andere leden van het pastoraal team. Ook deze kan steeds voor vier jaar van de aartsbisschop een zending ontvangen.

Rector Kuipers in een brief aan de pastorale teams in het aartsbisdom: ‘In een aantal parochies zijn inmiddels catecheten en diaconaal assistenten werkzaam met een zending van de bisschop; hun inzet en initiatieven kunnen rekenen op waardering van de parochianen en de leden van het pastoraal team. Zij hebben een duidelijke toegevoegde waarde voor het pastorale werk.’

Kuipers vraagt de pastorale teams binnen hun parochie ‘op zoek te gaan naar gemotiveerde kandidaten’ om hen voor te dragen. Dat kan tot 1 juni, erna zijn de kennismakingsgesprekken.

Interesse? Neem gerust contact op met pastoor Harrold Zemann via h.zemann@parochie-sintmaarten.nl.

 

Foto: www.ariensinstituut.nl