Op woensdag 26 februari zal tijdens een middagviering het askruisje worden
gegeven. Pastoor Harrold zal deze middag voorgaan in de viering die om 14.00 uur
begint. Als u vervoer nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met Loes Grimmelijkhuizen.