Het avondgebed van vanavond, verzorgd door pastoraal werker Antoinette Bottenberg gaat over carnaval, Aswoensdag en de 40-dagentijd.