In het avondgebed van vanavond gaf pastor Nelleke Spiljard een toelichting op de titel van de pauselijke encycliek ‘Laudato si’: deze is afkomstig uit het Zonnelied van Sint Franciscus. Verbondenheid met alle aspecten van de schepping staat daarbij centraal. Tijdens het avondgebed werd een korte versie van het Zonnelied gebeden.