Het avondgebed van vanavond kunt terugkijken op deze website. Diaken Marcel Sarot ging in op de lezing van vandaag: Mattheus 9, 1-8, over de genezing van de lamme.
(De opname eindigt te vroeg als gevolg van een technische fout)