Diaken Marcel Sarot verzorgt vanavond, in de week van Gebed door de Eenheid, het avondgebed. Het thema van deze week is: Blijf in mijn liefde. De Raad van Kerken heeft voor vandaag ook een viering aangereikt. Het thema van deze viering is: Samen bidden. Diaken Sarot volgt in dit avondgebed zoveel mogelijk de teksten en gebeden van die viering.